Kjobenhavnerliv

gra ntine ©rengeaar og min Ungbont. 387 ^Reformer. Seri fanbt (jan Del iffe ben ©ang (Starene 1842—47) nogen ftcert Silftutnining, men Ijan Ijabbe btjgtige 9J£ebar£>eibere oeb ©labet, font belte f)an§ Slnffuelfer. Seg fan næbne Sicentiat SI. ©ecf, Gand. jur. fåløpfe, (fenere §erreb§fogeb og Politimefter) Cand. Seuning (fenere Suftifåminifter), ber atle for længe fiben ere bøbe, og nuOcerenbe gamle Profurator Sllfiertt. Dr. Sørgen Sorcf, ber nu fnart er 80 STar, ffreO ©Iabet§ SEfjeateranmetbelfer. 93ian bil maaffe unbre ftg ooer, at jeg Oar 9J?ebar6eiber oeb et ©lab af en faa rabifal 9?atur. Sftett bet forllareS temmelig let. Ung, fom jeg Oar, Oar jeg ogfaa greben af £iben§ grifjebSibeer, og bet faanteget mere font jeg i en fri forfatning Ijaabebe at fe en Søgning paa be ©aanb font bengang enbnu trtjKebe mine Sroe§= fceller i Sanmarf. Øg beSuben laa Politifen albeleg ubenfor min ©irffomljeb beb SBlabet. Sen bar nærmeft en 9f?eporter§ og Øber= fætters. SJcen efterfjaanben fom mine Stnffuelfer flarebeé og fif en faft gornt, fanbt jeg, at „SfjøbenljabnpoftenS" 9f?abifaltéme oar mig for ftærf*), og jeg nærebe berfor et ftiHe Ønffe om at opgioe piabfen. Sertil fif jeg en oelfommen Seiligtjeb i 1846 ibet jeg bleb 9ftebarktber og berefter ^ebaftiongfefretær beb bet af ©boarb SJietjer ftiftebe ©lab „fttjbepoften". STfu begtjnbte min egentlige journaltftiffe ©irffontljeb. 3J?en ba benne fyører til min SRanbbomSgjerning. og ba jeg fun tjar billet bbæle beb ntine Srengeaar og min Ungbom, nteb bet gormaat, jeg tibligere nærntere fjar betegnet, ftanbfer jeg fjer, fagenbe Slfffeb meb ben belbiEige Sæfer, ber fjar fulgt ntig gjennent be førfte Periober af mit Sib. *) 2Ct ©riiae fenere fileo ærfefonferoatio fiaabe fom ^ebaftør af „$iøbenf)aons= poften" og fom Ubgioer af Ugeblabet „dronen", tjaobe fiffert fin ©runb i be ©fuffelfer, font ben frie forfatning mebførte for ^am fom for mange 2lnbre. @n flig foranbring i politiffe 2fnffuelfer Ijører jo felter iffe til bet ©jcelbne. gorjrtorigt oar ©ri'tne en i flere §enfeenber meget f;ceberlig karafler.

Made with