CZW2PW30002

Overzicht beroepsprestaties Zorg en Welzijn

Zorghulp Niveau 1

Intro Niveau 1 en 2

Fase 1

Helpende Zorg & Welzijn Niveau 2

Fase 1

Fase 2

Verzorgende Niveau 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Intro Niveau 3 en 4

Verpleegkundige Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1 Fase 1 Kompas 1.1 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging Fase 2 Fase 3

Pedagogisch medewerker kinderopvang Niveau 3

Fase 1 1.5 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging en ADL 1.6 Zorgen voor een veilige en gezellige leefomgeving Proeve Competentiewijzer Fase 2 Kompas 2.1 Samenwerken met ouders 2.2 Deskundigheid op peil houden 2.3 Planmatig werken 2.4 Begeleiden bij specifieke ontwikkelingsgerichte activiteiten Proeve Competentiewijzer Fase 3 Kompas 3.1 Methodische begeleiding bij ontwikkeling en opvoeding 3.2 Professionaliseren Proeve Competentiewijzer Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3 Fase 3 1.2 Onderhouden van spel- en speelmateriaal en ruimte 1.3 Ondersteunen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten 1.4 Werken volgens methodische stappen

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ Niveau 4

Onderwijsassistent Niveau 4

Sociaal cultureel werker Niveau 4

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

0693129882

Bestelnummer CZW2PW30002

Made with