New-Tech Magazine | September 2017

2 0 1 8

2018

במאי 29-30 גני התערוכה, ת”א

2018 חברות מובילות בענף 150- בתערוכה יציגו כ בישראל ובעולם ויבקרו אלפי עובדים מהתעשייה. לצד התערוכה מגוון אירועים וכנסים מקצועיים.

SAVE THE DATE 29-30.5.18

בין המציגים:

yeal@new-techmagazine.com 052-7953999 ' טל יעל כופר רוקבן: לפרטים נוספים:

בחסות:

www.new-techevents.com להרשמה:

ההשתתפות בתערוכה ובכנסים ללא תשלום, אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת. התערוכה והכנסים הינם לעובדי ענף ההי-טק, האלקטרוניקה, התעשיות הצבאיות, ארגוני הבטחון ומוסדות אקדמיים בלבד.

Made with FlippingBook flipbook maker