Kraks vejviser 1990 L-Å

GRATIS FILM OG VIDEO -UDLÅN OVERALT I LANDET Fra 1. januar 1990 har Krak overtaget Erhvervenes Filmcenter. 600 FORSKELLIGE TITLER

- til undervisning, kurser, efteruddannelse, produktudvikling, virksomheds- og produktkendskab og meget mere... S EFC-KRAK VIDEOAS udlåner gratis film og video inden for bl.a.:

- industri - byggeri - landbrug - kommunik -EDB

- miljø og forurening - økonomi og handel - energi - fødevarer og nydelsesmidler - teknisk information - transport - politik, historie og samfundskundskab - sundhed og sygdom - etc., etc.

Jubber,

til erhvervsvirksomheder, skoler, foreninger, in:

Ring eller skriv efter katalog hos

® EFC-KRAK VIDEO AS VIRUMGÅRDSVEJ 21 • 2830 VI UM • TELEFON 45 83 66 00 • TELEFAX 45 831011

Made with FlippingBook Annual report