HaandværkerBanken_1917

147

VESTERBRO AFDELING

Afdelingsbestyrer, Kaptajn L a n g h o r n , Bogholder E. J e n s e n , ansat 1907. Kasserer E. T h . B a y e r , ansat 1909. Assistent Frk. M. D. W i n t h e r , ansat 1916. Frk. H o l b ø l l N i e l s e n , a n s a t — J. E. M u u s f e l d t ,

ansat 1894.

ansat 1910.

1917.

Kontorbud A. H. F. R e d a l , O. B. J o h a n s e n , F. W. J ø r g e n s e n , Nattevagt P. M a d s e n ,

ansat 1892. ansat 1901.

ansat 1910

ansat 1917.

Made with