FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1872-1873

Östervold Kvarter.

321

Den antagne

Skatte­ Nedsat med Indkomstskat for hvert af Aarets 4 Kvartaler. ifølge § 6. ifølge § 14 .

Indtægt.

indtægt.

Gade og Gade-Nr.

Matr.-Nr.

Navo og Stan d .

Rdlr.

angivet i 100 Rdlr.

Sk .

4 4 5 4 4

Oversergent................ ................. P rem ierlieu ten a n t.................... P rem ierlieu ten a n t.................... O versergent.................................. O versergent................................. B ø ssem ag er................................. O verhornblæ ser.......................... O versergen t.................................. O versergen t.................................. Overserg en t.................................. Oversergent. . . . . . . . . . . . . O versergent.................................. P rem ierlieu ten a n t.................... Sergent .................................... P rem ierlieu ten an t.................... P rem ierlieu ten an t.................... O versergent.................................. O versergent................................. B a n k a ss is te n t............................. O versergent................................. Stabssergent .......................... K onditorske.................................. M øllerm ester............................... E n k e fru e ........................................ Statsraadinde............................... Overpolitibetjent........................ Lieutenant, Cand. theol. . . B a g e rm e s te r................. ..

Paulsen, L . G. B endtsen, C. Jü rgen sen , J . Schnack, A. Jen sen , K . N. Bechmann, H. Müller, C. E . Averhoff, H. J .

6 6

Citadellet

42 42 84 42 42 84 42 42 42 42 42 42 42 84 84

1 1 2 1 1

6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 ø 4 9 7

3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

1 3 0

Brunckhorst, A. G. P rem ierlieu ten a n t.................... Schlichting, C. F . V . O versergent..................................

Bngge, J . P .

Andersen, C. E . H ingst, H. G. Horstm ann, F . V . M yhlertz, H. J .

Henrichsen, C. Grave, N . J .

42 27 42 42

7 i 2

Holm, C,

3

Leisner, J . F . M . M ichelsen, A. V. Thomsen, H . P.

1 9 3

4 i

4 4 6 4 6 6 8 6

1 1

3

Ostermann, V .

1 3 0

42

1

Petersen, F .

3 3 6 3

Pontoppidan, J . K . P rem ierlieu ten a n t..............

1 3 0 1 3 0

Reffling, G.

2 1

67 6 8

6 0 3 0

Esplanade Pavillon Ruben, S . Rosenborg Bastion Møller, P . L.

17 17 12 12

7 42

E rn st, M.

24 6 0 3 0

5 2

6 9 70

Kvitzous B astion Lassen, H . C.

8 6

6

Møller, J . C. Jacob sen , N.

Yoldhuset

3

!

Kjøbenkavn i Ligningskommissionen, den 28de Maj 1872.

42

Made with