kraks vejviser 1990 gaderegister A-K

RenoFlex gør noget ved miljøet. D er er bred enighed i samfundet om at vort fælles miljø skal værnes og beskyttes. Og af den grund stilles der stadig Men dette er ikke nok, og vi forsker derfor konstant efter nye løsninger, og vi deltager naturligvis i bl.a. internatio­ nale forskningsprojekter. Derfor er vi i dag den organisation,

omdannes til næringsrigt grisefoder eller kompost. Miljø-affald. Det er heldigvis lykkedes at få ind­ samling af olie- og kemikalieaffald godt i gang. En anden type problem-affald er "specielt sygehusaffald”. RenoFlex tilby­ der et sikkert opbevarings- og transport­ system, der sikrer, at kanyler, skalpeller og f. eks. medicinrester havner forsvar­ ligt på forbrændingsanlægget, helt uden at blive berørt af menneskehænder. Vi har Miljøstyrelsen og 90 år i ryggen. Vort tætte samarbejde med Miljøsty­ relsen sikrer, at alle vore løsninger er 100% i overensstemmelse med alle miljø- og lov­ givningsmæssige krav. De perfekte organisatoriske rammer henter vi fra R98, der kan tilbyde mere end 90 års erfaring.

større krav til bl.a. erhvervslivet om en effektiv og forsvarlig affaldsbehandling. Her kommer RenoFlex ind i billedet med skræddersyede og effektive spe­ cialløsninger. Ikke kun til erhvervslivet, men også til stat, amt og kommune, samt til private. Genbrug for fremtiden. Hos RenoFlex fører vi genbrugs­ tanken ud i livet. Dels med de traditionelle genbrugsartikler som aviser, pap og glas, men herudover holder vi et vågent øje med, hvilke andre affaldstyper, der er eg­ nede til genbrug. En af vore nye aktiviteter er indsam­ ling af madaffald fra institutioner og private husstande, der forarbejdes og

som kan tilbyde de mest rationelle og miljøvenlige løsninger på alle affaldspro­ blemer. Ring til os, og lad en af vore konsu­ lenter demonstrere vor kunnen indenfor netop Deres område.

RenoFlex Kraftværksvej 25,2300 København S. Tlf. 31 95 18 98 Banestrøget 7,2630 Høje-Tbastrup. Tlf. 43 71 18 98 Vølundsvej 6,3400 Hillerød. Tlf. 48 24 18 98

Made with FlippingBook Learn more on our blog