Rosenborg_1881

152

Slotsforvaltere i det 17de Aarlmndrede,

M a r k u s W i b l i t z ..................................... 1 6 0 6 — 1 6 2 3 .

I v n u d H a n s e n ......................................... 1 6 2 3 - c , 1 6 3 2 .

L a u r i t s N i e l s e n R a n d u l f ....................... 1 6 3 3 — 1 6 3 4 .

P e d e r N i e l s e n ......................................... 1 6 3 5 — 1 6 3 7 .

J o h a n F u n c k ...........................

. . 1 6 3 8 — 1 6 4 5 .

E s a i a s A n d e r s e n

' ......................... 1 6 4 5 .

H a n s H a n s e n

........................... 1 6 4 5 — 1 6 4 8 .

B e r t e l J e n s e n ......................................... 1 6 4 8 — 1 6 5 0 .

H a n s R o s t g a a r d ..................................... 1 6 5 0 — 1 6 5 6 .

J o h a n H a c k ......................................... 1 6 5 6 — 1 6 6 3 .

A n d e r s T h o m s e n ..................................... 1 6 6 3 — 1 6 7 0 .

A n d e r s M a d s e n ..................................... 1 6 7 0 — 1 6 8 1 .

H a n s E i l e r s e n K o c h . . . . . . . 1 6 8 1 — 1 7 0 3 .

Made with