Rosenborg_1881

Rosenborg Slot

4 6 . 3 7

R O S E N B O R G

sa m le d e af

D r. P . B r o c k , Inspektor ved de danske Kongers kronologiske Saml.ng paa bemeldte Slot.

I.

D e t 17(1 e A å r h u n d r e d e .

H ed et Portræ t a f Hans Rostgaard.

K jøbenliavn. L e h m a n n & S t a g e . 1881.

I

Made with