voorbeeld

Onze successen Maak veel gebruik van alinea's. Met een muur van tekst is het voor de lezer moeilijk een artikel vluchtig door te nemen of snel in en uit de inhoud te stappen. Witte regels geven de gebruiker de mogelijkheid in de inhoud te stappen. Wees niet bang voor lege ruimtes.  Gebruik opsommingstekens om lijsten te spe- cificeren

Wie zijn we De belangrijkste informatie vindt u hier in de bin- nenste panelen. Gebruik deze panelen om uw organisatie te introduceren en specifieke pro- ducten of diensten te beschrijven. Gebruik een verhalende tekst indien mogelijk. Schrijf het artikel alsof u een verhaal vertelt en u samen met de lezer aan tafel zit. Gebruik koppen om iets duidelijk te maken De belangrijkste informatie vindt u hier in de bin- nenste panelen. Gebruik deze panelen om uw organisatie te introduceren en specifieke pro- ducten of diensten te beschrijven. Pas eenvoudig taalgebruik toe. Gebruik geen langere woorden dan nodig is. In de meeste ge- vallen is het woord "gebruiken" bijvoorbeeld beter dan "utiliseren". Maak veel gebruik van alinea's. Met een muur van tekst is het voor de lezer moeilijk een artikel vluchtig door te nemen of snel in en uit de inhoud te stappen.

Houd de opsommingspunten kort

Begin elk punt met een actiewoord

 Gebruik slechts een paar punten per opsom- ming

Wat doen we

Maak veel gebruik van alinea's. Met een muur van tekst is het voor de lezer moeilijk een artikel vluchtig door te nemen of snel in en uit de inhoud te stappen. Witte regels geven de gebruiker de mogelijkheid in de inhoud te stappen. Wees niet bang voor lege ruimtes.

Meer over ons artikel Gebruik een verhalende tekst indien mogelijk. Schrijf het artikel alsof u een verhaal vertelt en u samen met de lezer aan tafel zit. Pas eenvoudig taalgebruik toe. Gebruik geen langere woorden dan nodig is. In de meeste ge- vallen is het woord "gebruiken" bijvoorbeeld beter dan "utiliseren".

 Gebruik opsommingstekens om lijsten te spe- cificeren

Houd de opsommingspunten kort

Begin elk punt met een actiewoord

 Gebruik slechts een paar punten per opsom- ming

Contact opnemen

Ons artikel Gebruik een verhalende tekst indien mogelijk. Schrijf het artikel alsof u een verhaal vertelt en u samen met de lezer aan tafel zit. Pas eenvoudig taalgebruik toe. Gebruik geen langere woorden dan nodig is. In de meeste ge- vallen is het woord "gebruiken" bijvoorbeeld beter dan "utiliseren".

Northwind Traders 4567 Main Street Raleigh, NC 02134-0000

(555) 555-0123 email@sample.com

Bezoek ons op internet: www.northwind.com

Fotobijschrift

Made with