Kraks Vejviser 1999 L-Å

grafiske

Individuelle løsninger til individuelle kunder. Som partner ved totalløsninger eller som leverandør at enkeltstående ydelser... Aarhuus Stiftsbogtrykkerie sikrer, at nuværende og fremtidige behov for- enes i optimale løsninger. Tillid og tryghed er nøgleord for samarbejdet med vore kunder. Nogle kalder det tryk, vi kalder det forståelse.

K øbenhavns RÅDHUSBIBLIOTEK

Aarhuus S tiftsbogtrykkerie

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie • Søren Nymarks Vej 1 • 8270 Højbjerg • Tlf.: 89 39 89 39 • Fax: 89 39 89 40 • e-mail: info@net.aas.dk • www-adresse:

en fleksibel og hurtig produktion fra start til slut.

Stibo Graphic A/S

Stibo Graphic • Saturnvej 65 • 8700 Horsens • Tlf.: 75 64 15 00 • Fax: 75 64 37 47 • e-mail: info@sg.aas.dk • www-adresse: www.stibographic.dk

Det er hvad vi behøver for at fremstille...

| Instin«

L&SFLAG

A AÅlE0 « ‘ .»

TORFORMAT PRINT • Plakater

■ ' :-" f »A ' > '-.'a idrtennis

Storformatprint til Easystand

Storformatprint til udendørs brug

Fotos, monteret på plader

dionsprogrammer

Udstilling m. folde-ud møbler

^nid £Jldn d/iitjtnn 71 ten fuiutep ^^Jtetlér,tejnjnLi^ % J ' %pP ,Jin filér pduteiten ilte ni.

hi/'jf'l din Id.

DIAS fra computerprogrammer

OVERHEADS

^NORDCOLOR

Danmarksgade 5 • Postbox 1441 • 9100 Aalborg • Fax 98 11 68 22 • Tlf 98 12 77 11 ISDN data 96 30 06 70 • E-mail dtp@nordcolor.dk • Web-side http://www ‘ .nordcolor.dk

Kraks Leverandører Produkter L - Å

KRAK A A A

Indeks til fagregistret Indeks med stikord til registrets fagoverskrifter og annoncetekster findes forrest i 1. bind A - K.

KRAKS VEJVISER 1999

Kraks Leverandører Her kan du søge og finde de bedste leverandører blandt de 60.000 virksomheder på business to business markedet. For at gøre det nemt og hurtigt at slå op på netop det produkt eller den service, du har brug for, er leverandørerne ordnet i 3.000 faggrupper. Desuden har Kraks Leverandører et stort vareindeks med 30.000 stikord, der gør det hurtigt at finde den mest veleg ­ nede leverandør. Kraks Virksomheder Leder du efter en bestemt virk ­ somhed blandt de 60.000 danske business to business virksomhe ­ der, er det nemmest at slå op her. Virksomhederne står i alfa ­ betisk orden med alle nødven ­ dige grundoplysninger som adresse, telefonnummer, fax, henvisning til faggruppe, antal ansatte, ledende medarbejdere mv. Kraks Økonomi og ledelse Ønsker du et overblik over en bestemt kunde eller leverandørs økonomi? Eller vil du gerne vide, hvem der ejer virksomheden? Så får du svar her. Alle 30.000 dan ­ ske virksomheder med over 5

ansatte står her i alfabetisk orden med ajourførte adresse ­ oplysninger samt information om bestyrelse, indehaver, direk ­ tion, ledende medarbejdere, ejerforhold og 3 års økonomiske nøgletal. Desuden finder du et stort navneregister med cirka 40.000 beslutningstagere i virk ­ somhederne. Kraks Officielle Danmark Ny udgave, der indeholder detaljerede oplysninger om 30.000 offentlige, erhvervsmæs­ sige og private institutioner, myndigheder, organisationer, råd, kommissioner, udvalg og foreninger - med formål, formænd, adresser mv. Desuden nyt stort navneregister med ca. 38.000 beslutningstagere. Kraks Hvem bor hvor i Storkøbenhavn? Navn, adresse og telefonnum ­ mer på 615.000 husstande, institutioner og virksomheder i Storkøbenhavn. I forbindelse med den alfabetiske gade ­ opdeling er der henvisning til gadens placering på kort ­ materialet forrest i bogen. Over 9.800 gader og veje er angivet med ejendomsoplysninger. /

Under Københavns og Frederiksbergs kommune findes desuden ejendomsvurderinger. Kraks Registrerede selskaber Slå op her, hvis du har brug for at finde registreringsnummeret eller en anden grundlæggende information om et aktieselskab. Alle landets 100.000 registrerede selskaber er ordnet alfabetisk, og du får både oplysninger om bestyrelse, indehaver, direktion, kapital, registreringsnummer og registreringsår.

Kraks '99 samlet - efter eget ønske

Ved køb af flere bind i vejviser ­ serien er der penge at spare:

3 bind: 8% rabat 4 bind: 10% rabat 5 bind: 15% rabat

A A ▲ KRAK

i

55É555? Kraks Forlag AS

Virumgårdsvej 21 ■ 2830 Virum Tlf. 45 95 65 00 • Fax 45 95 65 65

E-mail: krak@krak.dk Internet: www.krak.dk

Z

Laboratorier, bakteriologiske

Laboratorier, bakteriologiske

771

Laboratorier, bakteriologiske og kemiske

FORCE Instituttet Park Allé 345 2605 Brøndby

LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN I KØBENHAVN KØBENHAVNS MILJØLABORATORIUM Flæsketorvet 75 1711 København V Tlf. 33 26 76 00

Tlf. 43 26 70 00 Fax 43 26 70 11

X

Agro-Ferm A/S Industrivej 11, 6870 Ølgod, Tlf. 75 24 65 11 Agrokemisk Laboratorium A/S

E-mail: force@force.dk WEB: www.force.dk

E-mail: lab@lmk.kk.dk Web: www.lmk.kk.dk

X

Røjle Skovvej 18, 5500 Middelfart, Tlf. 64 40 65 75 ALFRED JØRGENSEN LABORATORIUM A/S Frydendalsvej 30,1809 Frederiksberg C

Afdelinger: Esbjerg 6715 Esbjerg N. Østre Gjesingvej 7 76 10 06 50 Telefax 75 45 00 86 Vejen 6600 Vejen. Navervej 1 76 96 16 00 Telefax 75 36 41 55 Aalborg 9220 Aalborg Øst. Niels Jernes Vej 2-4 96 35 08 00 Telefax 96 35 08 29 Århus 8000 Århus C. Kongsvang Allé 43 87 34 02 00 Telefax 87 34 02 19 Rådgivning Inspektion og prøvning Målings- og kalibreringsteknik Kontrol og certificering Sammenføjningsprocesser Materiale- og overfladeteknologi Kemisk analyse Korrosionsbekæmpelse Skadesopklaring Produktegenskaber Kvalitetsstyring og miljøledelse Systematisk vedligehold Medico,- isotop- og sensorteknik Undervisning

Tlf. 33 55 88 00 Fax 33 55 88 01 E-mail: ajl@ajl.dk

X

Anachem ApS Snekkersten Stationsvej 18, 3070 Snekkersten, Tlf. 49 22 32 89 Bioscan A/S Tagtækkervej 5, 5230 Odense M, Tlf. 66 15 70 71 Bioteknologisk Institut, ATV Holbergsvej 10 6000 Kolding

Akkrediterede kemiske og mikrobiologiske analyser Levnedsmidler, vand og jord Reg.nr. 315

X

Tlf. 75 52 04 33 Fax 75 52 99 89

E-mail: info@bioteknologisk.dk Web: www.bioteknologisk.dk Kogle Allé 2

2970 Hørsholm Tlf. 45 16 04 44 Fax 45 16 04 5^

Bioteknologisk Institut Centrallaboratoriet for Fiskeri og Levnedsmiddelindustri, Hjørring ApS Skolegade 11, 9800 Hjørring, Tlf. 98 92 97 00 Dansk Miljøanalyse ApS Københavns Forskerby Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 Kø ­ benhavn 0, Tlf. 39 1 7 99 22 DB LAB, DANSK BIOPROTEIN A/S Stenhuggervej 22 Postboks 829

Medi-Lab, Medicinsk Laboratorium A/S Adelgade 5-7,1304 København K, Postboks 2,1001 Kø ­ benhavn K, Tlf. 33 74 30 00 Miljø Consult Fyn A/S Steins Laboratorium, Ladelundvej 85, 6650 Brørup, Tlf. 75 3817 33 MILJØ-KEMI, Dansk Miljø Center A/S Smedeskovvej 38, 8464 Galten, Tlf. 86 94 42 66 Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Lolland, Falster og Møn Tværgade 2, 4800 Nykøbing F, Tlf. 54 85 53 33 Miljøbiologisk Laboratorium ApS Baunebjergvej 5, 3050 Humlebæk, Tlf. 49 16 00 44 Miljølaboratoriet Tølløsevej 48, 4330 Hvalsø, Tlf. 46 40 92 05 MLK FYN l/S Lille Tornbjerg Vej 24 Akkrediterede (reg.nr. 304) kemiske og mikrobiologiske analyser samt prøvetagning Levnedsmidler, drikke- og grundvand, spildevand, 5220 Odense SØ Tlf. 65 56 56 00 Fax 65 56 56 99 E-mail: mlk-fyn@mlk-fyn.dk

5230 Odense M Tlf. 65 93 29 20 Fax 65 93 23 12

DB Lab Dansk Bioprotein A/S

FORCE INSTITUTTET

Kemiske analyser Mikrobiologiske analyser Kontraktforskning Rådgivning

dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf. 39 555 999 Se annonce i spalte 1568 Dons' R Vandanalytisk Laboratorium Nærumgårdsvej 7, Postboks 49, 2850 Nærum, Tlf. 45 80 31 33 FORCE Instituttet Park Allé 345 2605 Brøndby

HUSSVAMP LABORATORIET APS

Bygstubben 7 2950 Vedbæk

Tlf. 45 66 26 62 Fax 45 66 38 54 E-mail: dry-rot@hussvamp-lab.dk Web: www.hussvamp-lab.dk A Medlem af

Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I i

Tlf. 43 26 70 00 Fax 43 26 70 11

X

E-mail: force@force.dk Web: www.force.dk se ann. næste spaite Hedeselskabet

forurenet jord m.v, MLK FYN®

Institut for Bygpingsbiologi Harløsevej 9, 3320 Skævinge, Tlf. 48 28 48 68 International Food Science Centre A/S Sønderskovvej 7, Postboks 44, 8520 Lystrup, Tlf. 86 22 99 86 Intertek Testing Services Caleb Brett Dokhavnsvej 3, Postboks 67, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 32 23 Fax 59 51 35 51 Telex 19681 cbs dk E-mai I : rarpe@rotterdam .caleb- brett.com Køie's Loddeudstyr Humlebækvej 39, 3480 Fredensborg, Tlf. 49 16 11

•*

X

Laboratoriedivisionen Klostermarken 12, Postboks 110, 8800 Viborg

Laboratorium

Tlf. 86 67 61 11 Fax 86 6713 17

Hedeselskabet Laboratoriedivisionen Ringstedvej 20, 4000 Roskilde

MLK-Vestjylland l/S Wedellsborgvej 8, 7400 Herning, Tlf. 96 29 42 00 MLK-Vestjylland l/S Wedellsborgvej 8, 7400 Herning, Tlf. 96 29 42 00 Nordlab ApS Melvej 2, 9990 Skagen, Tlf. 98 44 58 72 Osteometer BioTech A/S X Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev, Tlf. 44 94 89 00 RS labservice Linnemannsgade 5, 7100 Vejle, Tlf. 75 82 99 55

Tlf. 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Husholdningslaboratoriet Tvedevængevej 1, 4700 Næstved, Tlf. 55 45 70 33

2065

2066

2067

F — Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

Laboratorier f. mekan. undersøg.

Laboratorier, bakteriologiske Saybolt Danmark A/S Fyrtårnvej, Prøvestenen, 2300 København S, Tlf. 32 95 31 32 Saybolt Danmark A/S Laboratorium Fyrtårnvej, Prøvestenen, 2300 København S, Tlf. 32 95 31 32 Scandinavian Research ApS Østerlarsvej 27,2770 Kastrup, Tlf. 32 50 45 80 Schafer-N Fruebjergvej 3, 2100 København 0, Tlf. 39 27 38 00 SGS Danmark A/S Laboratorium K-Vej, Prøvestenen, 2300 København S, Tlf. 32 95 20 76 Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S Rungstedvej 21, 2970 Hørsholm, Tlf. 45 76 52 13 SKANDINAVISK BRYGGERI-LABORATORIUM APS Gammel Vartov Vej 30, 2900 Hellerup

772

FORCE Instituttet Park Allé 345 2605 Brøndby

UNIKEM A/S Halmtorvet 29 1503 København V Tlf. 33 27 80 00 Fax 33 31 29 94 Større udbytte gennem fleksibel kapacitet?

Tlf. 43 26 70 00 Fax 43 26 70 11

X

E-mail: force@force.dk WEB: www.force.dk

X

Afdelinger: Esbjerg 6715 Esbjerg N. Østre Gjesingvej 7 76 10 06 50 Telefax 75 45 00 86 Vejen 6600 Vejen. Navervej 1 76 96 16 00 Telefax 75 36 41 55 Aalborg 9220 Aalborg Øst. Niels Jernes Vej 2-4 96 35 08 00 Telefax 96 35 08 29 Århus 8000 Århus C. Kongsvang Allé 43 87 34 02 00 Telefax 87 34 02 19 Rådgivning Inspektion og prøvning Målings- og kalibreringsteknik Kontrol og certificering Sammenføjningsprocesser Materiale- og overfladeteknologi Kemisk analyse Korrosionsbekæmpelse Skadesopklaring Produktegenskaber Kvalitetsstyring og miljøledelse Systematisk vedligehold Medico,- isotop- og sensorteknik Undervisning fd FORCE INSTITUTTET

Unikem kan gøre det til virkelighed Ring og hør, hvordan vi kan hjælpe med: • Råvarer og emballager • Laboratorieopgaver • Produktion og pakning • Pakning af lægemidler UNIKEM Unikem A/S Halmtorvet 29 • 1503 København V Tlf. 33 27 80 00 • Fax 33 31 29 94 AECIaboratoriet Staktoften 20, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 66 12 66 Carl Bro as Acoustica Granskoven 8, 2600 Glostrup, Tlf. 43 48 60 11 Danish Maritime Institute Hjortekærsvej 99, 2800 Lyngby Tlf. 45 87 93 25 Fax 45 87 93 33 Dansk Murstenskontrol Teglbækvej 20, Postboks 70, 8361 Hasselager, Tlf. 86 28 38 11 Dansk Mørtelkontrol Teglbækvej 20, 8361 Hasselager, Tlf. 86 28 39 69 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm En Pro ApS Lersø Parkallé 42, 2100 København 0, Tlf. 39 27 28 78 FORCE Instituttet Park Allé 345 2605 Brøndby Tlf. 45 86 77 22 Fax 45 86 58 98 X Emdrupvej 102, 2400 København NV, Tlf. 39 67 71 17 Jyske EMC , Erhvervsvej 2 A, 8653 Them, Tlf. 86 84 90 33 PC LABORATORIET A/S Mågevej 7 9690 Fjerritslev Tlf. 98 21 32 00 Fax 98 21 34 54 Islands Brygge 22 2300 København S Tlf. 32 5714 22 Fax 38 87 48 96 Sæbyvej 233 9800 Hjørring Tlf. 20 28 36 90 se ann. næstflg. spalte Q-M-C Center A/S Mads Clausens Vej 12, Qmc-center, 8600 Silkeborg, Tlf. 87 20 69 69 Saybolt Danmark A/S Fyrtårnvej, Prøvestenen, 2300 København S, Tlf. 32 95 31 32 Sparkærcentret Tørveskæret 1, 8800 Viborg, Tlf. 86 64 56 00 Statens Bilinspektions Synssted Grindsted Odinsvej 10, 7200 Grindsted, Tlf. 75 32 12 37 Statens Bilinspektions Synssted Holbæk Spånnebæk 30, 4300 Holbæk, Tlf. 54 43 39 61 2069 Få endnu flere informationer på www.krak.dk Laboratorier for mekaniske og tekniske undersøgelser X Tlf. 43 26 70 00 Fax 43 26 70 11 X E-mail: force@force.dk Web: www.force.dk se ann. næste spalte In-Situ Testing ApS

Tlf. 39 20 25 01 Fax 39 20 01 02 E-mail: bryg@image.dk Slagteriernes Forskningsinstitut

X

Maglegårdsvej 2, Postboks 57, 4000 Roskilde, Tlf. 46 30 30 30 STEINS LABORATORIUM A/S Mejeri & Levnedsmiddel Hjaltesvej 8

7500 Holstebro Tlf. 97 40 53 11 Fax 97 40 43 66

E-mail: info@steins.dk Web: www.steins.dk Steins Laboratorium A/S Miljø & Agro Ladelundvej 85 6650 Brørup

Tlf. 75 3817 33 Fax 75 38 37 21

X Cg} STEINS

Når kvalitet skal dokumenteres

Kemiske og Bakteriologiske analyser

Mejerier, levnedsmidler, lægemidler, miljø, drikke-, spilde-, recipient- og grundvand m.m., arbejdsmiljø, luftemission, metaller, forurenet jord, foderstoffer, planteavl, jordprøver og meget mere.

d? DAN AK Akkrediteret af

Gratis udlån af faglige videofilm om: - Miljø - Byggeri

UNIKEM A/S Halmtorvet 29 1503 København V

- Industri ' - Landbrug - Transport - Kommunikation

Tlf. 33 27 80 00 Fax 33 31 29 94 se ann. næste spalte Unizyme Laboratories A/S Dr. Neergaards Vej 17, 2970 Hørsholm, Tlf. 45 76 01 54

- og mange andre emner ... Rekvirer gratis katalog på

telefon 45 95 63 00 KRAK VIDEO

KRAK

2068

2070

Laboratorier f. mekan. undersøg.

Laboratorieudstyr og -inventar

773

| ' Laboratoriereagenser

PC LABORATORIET A/S Mågevej 7

A/S CHRISTIAN BERNER Maglebjergvej 5 B 2800 Lyngby

9690 Fjerritslev Tlf. 98 21 32 00 Fax 98 21 34 54

AH Diagnostics

C

Tlf. 70 25 42 42 Fax 70 25 41 41

Katrinebjergvej 58, 8200 Århus N, Tlf. 86 10 10 55 DAKO A/S Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, Tlf. 44 85 95 00 Eldoncard A/S Sandtoften 10, 2820 Gentofte, Tlf. 45 93 11 11 Interkemi Skyllebakke Havn 47, 3600 Frederikssund, Tlf. 48 17 66 27 Kem-En-Tec A/S F-G-X Lersø Parkallé 42, 2100 København 0, Tlf. 39 27 17 77 KINGO DIAGNOSTIKA APS F-G-X F- X C

G

Islands Brygge 22 2300 Købennavn S Tlf. 32 57 14 22 Fax 38 87 48 96 Sæbyvej 233 9800 Hjørring Tlf. 20 28 36 90 $$ LABORATORIET A/S

E-mail: ascbdk@post4.tele.dk Plast-, pulver- & væsketeknologi

Betanik ApS Skærbækvej 56, 2610 Rødovre, Tlf. 36 41 34 73

F

Akkrediteret prøvning af: beton

BIE & BERNTSEN A-S Sandbækvej 7, 2610 Rødovre

Rævsvænge 1 4720 Præstø Tlf. 55 99 30 50 Fax 55 99 30 48

Tlf. 44 94 88 22 Fax 44 94 27 09

Derudover: kvalitetsstyring normarbejder kurser projekter konsulentbistand

F

G

E-mail: bie-bern@post4.tele.dk Jyllands afdeling: Søren Nymarks Vej 10, 8270 Højbjerg

sten, grus og jord vejgeoteknik geoteknik asfalt afløbssystemer mørtel

E-mail: kingo@kingo.dk W Kingo

Tlf. 86 29 35 22 Fax 86 29 38 71

Diagnostika 55 99 30 50

G

Bio-Science

Tornebakken 19, 3230 Græsted, Tlf. 48 71 71 79 Bio Tec Med ApS Baldrianvej 30, 2900 Hellerup, Tlf. 39 68 06 05 BIOLAB A/S

G • X

Lab Vision Europe ApS

G' X

Agern Allé 3, 2970 Hørsholm, Tlf. 45 16 28 09 Nota Bene Scientific ApS f • X Fruebjergvej 3, Cph Sc. Park Symbion, 2100 København 0, Postboks 67, 2990 Nivå, Tlf. 39 17 99 55 RoscoA/S F-X Taastrupgårdsvej 30, Postboks 177,2630 Taastrup, Tlf. 43 99 33 77 Schierbeck Søren & Co. ApS F Sabroesvej 15 A, 3000 Helsingør, Tlf. 49 22 16 99 SIMOCO APS Rævehøjparken 95, Postboks 205, 2800 Lyngby Tlf. 45 93 96 14 \ Fax 45 88 96 11 G TriChem ApS G Bernhard Olsens Vej 23, 2830 Virum, Tlf. 45 85 82 83 Katrinebjergvej 58, 8200 Århus N, Tlf. 86 10 10 55 Amersham Pharmacia Biotech Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm, Tlf. 45 16 24 00 Ancos Denmark ApS Af 22/10-1992 Tengslemarkvej 4, 4573 Højby, Tlf. 59 30 65 55 AntecoA/S Højmarken 19, 5491 Blommenslyst, Tlf. 65 96 75 81 APV Homogenisers AS Roholmsvej 8, 2620 Albertslund Tlf. 43 66 66 00 FX Homogenisatorer og højtrykspumper Atimco A/S F- G Egsagervej 8, 8230 Åbyhøj, Tlf. 86 25 88 99 AX-LAB A/S G Strandboulevarden 64, 2100 København 0, Tlf. 35 43 18 81 Bardram International G-X Vornæs Skovvej 34, Postboks 125,5700 Svendborg, G F- X G-X Laboratorieudstyr og -inventar AH Diagnostics G

Sindalsvej 29 8240 Risskov Tlf. 86 21 28 66 Fax 86 21 23 01

/

F-G

E-mail: biolab@biolab.dk Web: www.biolab.dk

98 21 32 OO E-mail: PC-LAB@PO.IA.DK

GILSON HPLC, pipetter og samplehandler

Laboratorier, know-how og nøglefærdige løsninger

BN Instruments A/S

F- G

Bjerringbrovej 46, 2610 Rødovre, Tlf. 44 53 78 88 BOEHRINGER MANNHEIM PROMOTIONAL OFFICE ercopharm as Se under

DEMEX Rådgivende Ingeniører A/S

S

Hejrevej 26, 2400 København NV, Tlf. 38 10 89 70

III Laboratorier, medicinske Diagnoselaboratoriet af 1977 A/S Bøge Allé 10-12, Postboks 408, 2970 Hørsholm, Tlf. 45 76 60 60 Euro-Glas Svejsegangen 6, 2690 Karlslunde, Tlf. 46 15 55 30 Holm N.E. A/S Blokken 45, 3460 Birkerød, Tlf. 45 81 19 62 In-Lab ApS Lyngby Hovedgade 62, 2. th, Postboks 79, 2800 Lyngby, Tlf. 45 88 71 11 KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Pilestræde 65, 1112 København K, Postboks 2170, 1016 København K Tlf. 33 74 40 00 Fax 33 74 40 01 E-mail: kpll@kpll.dk Medi-Lab, Medicinsk Laboratorium A/S Adelgade 5-7, 1304 København K, Postboks 2, 1001 Kø ­ benhavn K, Tlf. 33 74 30 00 Neurosearch AJS X Smedeland 26 B, 2600 Glostrup, Tlf. 43 43 50 10 PolyPeptide Laboratories A/S X Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, Tlf. 48 20 70 00 Referencelaboratoriet ApS Henrik Harpestrengs Vej 4, 2100 København 0, Tlf. 35 36 37 34 Scantox, Biologisk Laboratorium A/S X Hestehavevej 36 A, 4623 Lille Skensved, Tlf. 56 86 15 00 Statens Serum Institut Artillerivej 5, 2300 København S, Tlf. 32 68 32 68 Vestkommunernes Lægelaboratorium Rødovre Centrum 288, 2610 Rødovre, Tlf. 36 70 61 30

BROEN A/S BROEN LAB division Skovvej 30 5610 Assens Tlf. 64 71 20 95 Fax64 71 24 76

F-G-X

BROEN BOSS laboratoriearmaturer rengasarmaturer z nødbrusere g BROEN g BUCH & HOLM A/S Marielundvej 36 2730 Herlev

Tlf. 62 54 13 41 BAYER A/S Nørgaardsvej 32 Postboks 2090 2800 Lyngby Tlf. 45 23 50 00 Fax 45 23 52 50 Giro 807-7169

Tlf. 44 54 00 00 Fax 44 92 31 00 Jylland afdeling; Tlf. 87 76 12 00 Fax.87761300

F

F-G

Diabetes- Hæmatologi Immunologi - Klinisk Kemi I Irin Ifami

LABORATORIEUDSTYR

Laboratorier, veterinærmedicinske

Byrum A/S

G-X

Gemsevej 14, 7800 Skive, Tlf. 97 52 35 33 Canberra Greveager 7, 2670 Greve

Labovet, Veterinærmedicinsk Laboratoriumgn ApS Lundevej 34, Postboks 63, 3600 Frederikssund, Tlf. 47 31 2811

Tlf. 43 90 90 23 Fax 43 90 67 41

G

Se under Packard Instrument

2073

2072 F = Fabrikation G - Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

2071

Laboratorieudstyr og -inventar

Laboratorieudstyr og -inventar

774

HEDE NIELSEN A/S Godsbanegade 2, Postboks 509, 8700 Horsens

F- X

Cappelen Laboratory Technics ApS

FOSS DANMARK Slangerupgade 69 3400 Hillerød

Landbrugsvej 10, 5260 Odense S, Tlf. 66 13 61 40 Comaco Handel Vinrosevej 7, 8541 Skødstrup, Tlf. 86 99 01 00 Cytotech ApS F- X Fruebjergvej 3,2100 København 0, Postboks 67,2990 Ni- vå, Tlf. 39 17 99 55 Damedico Plast ApS F- X Ribevej 35, 7100 Vejle, Tlf. 75 75 37 55 Damm Claus A/S G- X Bakkegårdsvej 202, 3050 Humlebæk, Tlf. 49 16 33 88 Danalytic ApS G' X Højagervej 33, Postboks 53, 8700 Horsens, Tlf. 75 65 50 55 Dandiag Pipetter ApS G Århusgade 108 E, 2100 København 0, Tlf. 35 43 30 67 DANICA SUPPLY A/S Smedevænget 1 5560 Aarup G- X

Tlf. 76 25 25 25 Fax 76 25 25 35

F

Tlf. 70 20 33 80 Fax 48 24 03 60 E-mail: fossdanmark@foss-electric.dk Web: www.foss.dk

E-mail: hede-nielsen@hn.dk Web: www.hn.dk HemoCue Danmark A/S Bygstubben 5, 2950 Vedbæk

F

Hurtige og nøjagtige analyseløsninger, som måler og styrer kvaliteten og produktionen af landbrugsprodukter, fødevarer, farmaceutiske og kemiske produkter.

Tlf. 45 66 13 20 Fax 45 66 13 38

G

E-mail: info@hemocue.dk Heto-Holten A/S Gydevang 17-19 3450 Allerød

Tlf. 48 16 62 00 Fax 48 16 62 97

F-X

E-mail: info@heto-holten.com Web: www.heto-holten.com

Tlf. 64 43 21 22 Fax 64 43 34 04

Heto laboratorieudstyr ■ Frysetørrere ■ Frysere og køleskabe, -87° til +12° ■ Udstyr til vakuum koncen ­ tration ■ Termostater ■ Vandbade ■ CO 2 incubatorer ■ Rysteapparater ■ Recirculationskølere ■ Sugepumper Holten LAF-bænke ■ Sikkerhedsbænke kl. I-II-III ■ Vertikale sterile bænke ■ Horisontale flow bænke ■ ’ ’ Down-flow ” systemer II 4r et ° I jHolten ■ Reoler til forsøgsdyr ■ Cystostatika bænke ■ Operationskabiner

FX

E-mail: danicadk@isa.dknet.dk WEB: www.danicasupply.dknet.dk

FIRST IN FOOD ANALYSIS

Stort program i standard AC/DC strømforsyninger og DC/DC convertere, samt laboratorieforsyninger. Egen udviklingsafdeling.

FRISENETTE APS Godthåbsvej 4 Postboks 120 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 22 44

Dawico Tråd-og Metal F Stationsvej 3, Postboks 9, 4735 Mern, Tlf. 55 99 71 11 Delta Scientific Medical ApS F- X Bygstubben 3, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 66 44 04 DETRA SYSTEM A/S Bjerringbrovej 44 F-X □strå Lati Laboratoriemøbler Postboks 132 2610 Rødovre Tlf. 44 84 27 33 Fax 44 84 93 33 Tårnfalkevej 18, 2650 Hvidovre, Tlf. 36 78 41 85 Dudek Plast A/S Walgerholm 4, Postboks 229, 3500 Værløse, Tlf. 44 65 74 00 Dynamo Stol ApS Kongebakken 36,1., Postboks 162, 4000 Roskilde, Tlf. 46 35 09 70 Ellab A/S F-X Krondalvej 9, Postboks 64, 2610 Rødovre, Tlf. 44 94 92 11 Euro-Clas F-G-S Svejsegangen 6, 2690 Karlslunde, Tlf. 4615 55 30 Fimek F Nørrevang 11,5792 Årslev, Tlf. 65 90 25 45 Flexicon A/S Odinsvej 5, 4100 Ringsted Tlf. 57 6711 55 Fylde- & kapsuleringsudstyr FOSS DANMARK Slangerupgade 69 3400 Hillerød F- G-X F-X F- G Dich Ole Instrumentmakers ApS F- X

F-G

Filtrerpapir Mikrofiltre

HPLC - TLC Diagrampapir

GOTH VENTILATION APS Malervej 4

2630 Taastrup Tlf. 43 99 11 66 Fax 43 71 11 69

F- G

E-mail: post@goth-ventilation.dk Web: www.goth-ventilation.dk

• Renrumsopbygning • Afsugningskabinetter • Laboratorieventilation • Partikelmåling • Overvågningsudstyr • Service

G- S

Hewlett-Packard A/S

Kongevejen 25, 3460 Birkerod, Tlf. 45 99 10 00 H. H. Hospilab ApS Møllehøjvej 8, 4400 Kalundborg, Tlf. 59 50 02 25 Holm & Halby^A/S (PLD Danmark A/S) Vallensbækvej 35 2605 Brøndby

F- G

GOTH VENTILATION

43 99 11 66

Tlf. 43 26 94 00 Fax 43 26 94 10

G

Web: www.holm-halby.dk Gunnar Clausens Vej 26 8260 VibyJ Tlf. 86 28 68 82 Fax 43 26 94 10 se ann. næstflg. spalte Hounisen's Laboratorieudstyr

GRAVQUICKA/S Fabriksparken 16

Tlf. 70 20 33 80 Fax 48 24 03 60 E-mail: fossdanmark@foss-electric.dk Web: www.foss.dk se ann. næste spalte

F

2600 Glostrup Tlf. 43 45 16 00 Fax 43 63 23 99

G GRAVQUICK Speciale: Alt i udstyr og instrumenter til beton- og asfaltlaboratorier

F- X

Foss Electric A/S

G

Slangerupgade 69, Postboks 260, 3400 Hillerød, Tlf. 7010 33 70 Frederiksen A & Co ApS

Sindalsvej 27, 8240 Risskov, Tlf. 86 21 08 00 Højmark Inventar Kystvejen 37j, 4671 Strøby, Tlf. 56 57 44 14 IMPO ELECTRONIC A/S Selagervej 5 Postboks 159 5750 Ringe

G

F-G-X

Ribevej 35, 7100 Vejle, Tlf. 75 75 37 55 FRISENETTE APS

Godthåbsvej 4 Postboks 120 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 22 44 Fax 86 34 57 44

Tlf. 63 62 14 09 Fax 63 62 14 08

F

Hansen Laur. Maskinværksted

Grønnegade 54, 8000 Århus C, Tlf. 86 13 26 32 HCV Varde A/S Spigerborgade 19, 6800 Varde, Tlf. 75 22 11 53

F-X

F- G

E-mail: mail@impo.dk Web: www.impo.dk se ann. næstflg. spalte

se ann. næste spalte Getinge A/S

F

G

Firskowej 25 B, 2800 Lyngby, Tlf. 45 93 27 27

2075 Få endnu flere informationer på www.kralc.dk

2074

2076

Laboratorieudstyr og -inventar

Laboratorieudstyr og -inventar

775

KEOFITT A/S Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

LEICA MICROSYSTEMS A/S Hørkær 12 A 2730 Herlev

Holm & Halby A/S (PLD Danmark A/S) Vallensbækvej 35 2605 Brøndby

Tlf. 75 94 13 44 Fax 75 94 13 77

FX

Tlf. 44 54 01 01 Fax 44 54 01 11

E-mail: keofitt@union.dk Web: www.keofitt.dk

Tlf. 43 26 94 00 Fax 43 26 94 10

G

Web: www.holm-halby.dk Gunnar Clausens Vej 26 8260 Viby J

Steriliserbare prøveventiler Se annonce i spalte 4046 Knudsen Henning Ingeniørfirma A/S

F-X

Tlf. 86 28 68 82 Fax 43 26 94 10

Klintehøj Vænge 1,3460 Birkerød, Tlf. 45 82 01 21

Vi forhandler • Heto-Holten

KONTRAM A/S Carl Jacobsens Vej 16-20 2500 Valby

Termoudstyr, frysetorrere, Frysere -85C, LAF-udstyr • Elga Vandbehandlingsudstyr • Mettler Toledo Vægte, PH-metre, PH-elektroder • Integra Biosciences Pipetter, gasbrændere, pipettehjælpere • H + P Labortechnik Magnetomrorere • Tuttnauer Autoklaver • - øvrigt basis laboratorieudstyr

Tlf. 36 46 24 46 Fax 36 16 77 78

G-X

• Mikroskoper • Vævspræparation og mikrotomer • Billedanalyse • Service og reparationer

Si kontram Løsninger til laboratorie ­ analyser og automation

Holm & Halby f 3 - en verden al laboraienevdstyr /

lg-automatic aps Hasselvej 38 3300 Frederiksværk

IL

43 26 94 00

KRONE Laboratorieudstyr Kildevangsvej 9 4000 Roskilde Tlf. 46 32 88 10 Fax 46 35 60 82

Tlf. 47 77 03 06 Fax 47 77 03 07

F-G-X

E-mail: Ig-automatic@post7.tele.^k

IMPO ELECTRONIC A/S Selagervej 5 Postboks 159 5750 Ringe

• La bora tor ie- instrumenter • Udvikling/- Produktion te - automatic aps — — — — — DENMARK F Taastrupgårdsvej 8-10, 2630 Taastrup, Tlf. 43 99 43 44 LYTZENLAB A/S Life Technologies A/S Sterilisatorer/Autoklaver Laboratorievarmeskabe CO2/O2 inkubatorer Lavtemperaturfrysere LN2-fryseenheder Blodbankkøle-/fryseudstyr Frysetorrere Koncentratorer Lab. opvaskemaskiner Lab. muffelovne z Dynamovej 9 2730 Herlev Tlf. 44 91 12 00 Fax 44 91 23 00 F

G

Tlf. 63 62 14 09 Fax 63 62 14 08

Fryseæsker - Fryseracks Plastartikler KRONE Laboratorieudstyr Strandboulevarden 64, 2100 København 0, Tlf. 35 43 17 67 Køie's Loddeudstyr G Humlebækvej 39, 3480 Fredensborg, Tlf. 49 16 11 31 Lab Plus F Lemmingvej 227, 8361 Hasselager, Tlf. 86 28 48 57 Lab Vision Europe ApS G-X Agern Allé 3, 2970 Hørsholm, Tlf. 45 16 28 09 Labex ApS G Bygstubben 8, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 66 13 00 Kunz Instruments A/S F-G-X

FX

E-mail: mail@impo.dk WEB: www.impo.dk

Spændingsforsyninger. Funktionsgeneratorer, måleinstrumenter. Oscilloscoper, stroboscoper.

In Vitro as

C

Kratbjerg 336, Postboks 41, 3480 Fredensborg, Tlf. 48 47 50 70 Intermedico Kirkevej 153, 2791 Dragør, Tlf. 32 53 06 92 InterMedico ApS Solvang 16 A-1 6 B, 3450 Allerød, Tlf. 48141939 Jarulf Viggo G Sankt Knuds Vej 6,1903 Frederiksberg C, Tlf. 33 31 76 02 Jawo Handling A/S Egelund A 20, Postboks 46, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 64 36 G RETSCH Prøvetilberedning og sigtning J.C. Teknik G Fredensborgvej 37, 3400 Hillerød, Tlf. 48 26 91 24 KEBO Lab A/S G-X G-X

Labflex AS Sietvej 38-40 Postboks 39 8310 Tranbjerg J Tlf. 86 72 04 66 Fax 86 72 08 66

FX Labflex Laboratorieinventar • Stinkskabe

Roskildevej 16, 2620 Albertslund Tlf. 43 86 87 88 & 86 11 60 66 Fax 43 86 87 90

G

E-mail: kebo@kebolab.dk Web: www.kebolab.dk KEM-EN-TEC A/S Lersø Parkallé 42 2100 København 0

Centrifuger Rysteborde Ismaskiner

Tlf. 86 72 04 66 Fax 86 72 08 66 E-mail: Iabflex@post7.tele.dk

Vækstskabe/Klimaskabe Transportvogne og kurve [ijTzen^

Tlf. 39 27 17 71 Fax 39 20 01 78

F-G-X

LABKIT APS Stubbeled 3, 2950 Vedbæk

Affinitetsmatricer, Enzymer Substrater, Immunreagenser. Elektroforese-sekventerings- udstyr. Billedbehandlings^oftware. DNA/RNA oprensningskit. Færdigstøbte geler.

KEM ___ EN TEC

Tlf. 45 66 02 08 Fax 45 66 07 04 Web: ww\V. Iabkit.dk Largo A/S Annasvej 2, 4600 Køge, Tlf. 56 63 37 36 Lautrup Birger Maskinteknik ApS Måløv Værkstedsby 84, 2760 Måløv, Tlf. 44 6 LEICA MICROSYSTEMS A/S

G

I

MALTECAPS Navergangen 1 2690 Karlslunde Tlf. 46 15 54 40 Fax46 155442

E-mail: Support@kem-en-tec.com

KE N MASKINFABRIK A/S Bøgebjergvej 60, 5672 Broby

Hørkær 12 A 2730 Herlev

G

E-mail: maltec@mail.danbbs.dk

Tlf. 62 63 10 91 Fax 62 63 16 07

Tlf. 44 54 01 01 Fax 44 54 01 11 se ann. næste spalte

FX

se ann. næstflg. spalte Meda A/S

Desinficerende opvaskemaskiner Bækkenvasker Laboratorie opvaskemaskiner

C

Gladsaxevej 342-354, Postboks 500, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 88 88 Medec ApS F- X Copenhagen Europe Center, Vesterbrogade 149,1620 Kø ­ benhavn V, Tlf. 33 2519 66 Medeq l/S F- X Englandsvej 5, 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 30 95 2079

2078

2077

F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

Laboratorieudstyr og -inventar

Laboratorieudstyr og -inventar

776

PACKARD INSTRUMENT Greveager 7 2670 Greve Tlf. 43 90 90 23 & 43 90 71 51 Fax 43 90 67 41 E-mail: tlarsen@packardinst.com WEB: www.packard.dk

MMM-DANMARK A/S Lystrupvej 21 B Postboks 2018 8240 Risskov

MALTECAPS Navergangen 1 2690 Karlslunde Tlf. 4615 54 40 Fax 46 15 54 42

G

Tlf. 86 17 61 77 Fax 86 17 62 27

C

G-S

E-mail: maltec@mail.danbbs.dk

★ INSTRUMENTER TIL • MIKROBIOLOGI • BIOTEKNOLOGI • KEMI • FERMENTERING ★ PARTIKELMÅLESERVICE 46 15 54 40

MMM Danmark A/S

Packard A Packard BioScience Company

- AUTOKLAVER - OPVASKEMASKINER - OP-LEJER - LABORATORIEUDSTYR

• Væske scintillationstællere • Gammatællere • Radioaktivitets flow målere til HPLC • Automatisk afpipetteringsudstyr • Sample Oxidizers • Phosphor- og instant imagers

G

Metric A/S Mårkærvej 7, 2630 Taastrup, Tlf. 43 71 64 44

METTLER-TOLEDO A/S Naverland 8

2600 Glostrup Tlf. 43 27 08 00 Fax 43 27 08 28

MODULOHM A/S Vasekær 6-8 Postboks 507 2730 Herlev

C

* pH-metre * Elektroder * Termoanalyseudstyr * Titratorer *Viskosimetre * Vægtfyldemålere * Laboratorievægte 43 27 08 OO ❖ Arbejdsmiljø ❖ Analyseapparater og tilbehør ❖ Chromatografi ❖ Flowmåleudstyr ❖ Doseringspumper Produktudvikling Fremstilling af udstyr efter opgave A4_ MIKROLAB AARHUS A/S Ml KROLAB AARHUS A/S Axel Kiers Vej 34 8270 Højbjerg Tlf. 86 29 61 11 Fax 86 29 61 22 E-mail: ml@mikrolab.dk Web: www.mikrolab.dk

• Microplate readers • Biological reagents, chemicals and supplies

Tlf. 44 94 70 11 Fax4453 17 11 mn. MODULOHM A/s _______

F-X

Polygen Scandinavia ApS G- X Bødker Bailes Gård 15 E, 8000 Århus C, Tlf. 70 10 10 88 Powerbox A/S Kulsviervænget 5, 2800 Lyngby E-mail: powerbox@powerbox.dk Web: www.powerbox.dk Prohosp ApS G Bymidten 39, Postboks 11, 3500 Værløse, Tlf. 44 48 33 42 RADIOMETER DANMARK A/S Valhøjs Allé 176 2610 Rødovre Tlf. 45 93 42 00 Fax 45 93 42 42 G-S

VITREX Mikrohematokritrør Kapillarrør af glas Mikropipetter Sikkerhedslancetter 44 94 7011

Tlf. 38 27 28 29 Fax 38 27 27 12

MORTENSEN TRADING AND ENGINEERING APS Folehavevej 61, Postboks 78, 2970 Hørsholm

G

E-mail: rdan@radiometer.dk Jyllandsafdeling: Søren Frichs Vej 42 A 8230 Åbyhøj

Tlf. 45 76 82 83 Fax 45 76 84 33

F- G

Tlf. 86 75 2 8 99 Fax 86 75 28 92

G-X

E-mail: mte@internet.dk Laboratoriemaskiner Muller + Sørensen ApS

• Analyseautomater til klinisk kemi og blodbanker • lonkro- matografer • pH-/lonmetre • HPLC • Elektroder • Titrerud- styr • Dataudstyr • Pipetter • UV/VIS spektrofotometre • Centrifuger • Laboratorieart. RADIOMETER jgSj COPENHAGEN Radiometer International A/S Valhøjs Allé 176, 2610 Rødovre

G

Mårkærvej 13, 2630 Taastrup, Tlf. 43 99 68 00 Netavent A/S Rolighedsvej 53, Postboks 39, 3500 Værløse, Tlf. 44 98 13 00 Nielsen Erik Odense ApS Hjallesevej 44, 5000 Odense C, Tlf. 66 12 62 72 Nielsen Jørgen C. A/S F Astrupvej 1, Postboks 79, 8620 Kjellerup, Tlf. 86 88 14 88 Nipe Metal F-G-X Søkrogvej 82, 3200 Helsinge, Tlf. 48 71 30 75 NuncA/S F-X Kamstrupvej 90, Postboks 280, 4000 Roskilde, Tlf. 46 35 90 65 PACKARD INSTRUMENT Greveager 7 , 2670 Greve Tlf. 43 90 90 23 & 43 90 71 51 Fax 43 90 67 41 G F F- G- X

Tlf. 38 27 38 27 Fax 38 27 27 11

G-X

Millipore A/S

F

E-mail: packard@packard.dk Web: www.packard.dk se ann. næste spalte Pateof

Baldersbuen 46, Postboks 183, 2640 Hedehusene, Tlf. 46 59 00 23 MMM-DANMARK A/S

RADIOMETER MEDICAL A/S Åkandevej 21

2700 Brønshøj Tlf. 38 27 38 27 Fax 38 27 27 27

F • G

Lystrupvej 21 B Postboks 2018 8240 Risskov Tlf. 86 17 61 77 Fax 86 17 62 27

Tranegårdsvej 4, 2900 Hellerup, Tlf. 39 62 60 87 Perkin Elmer Denmark Sjælsø Allé 7 A, 3450 Allerød, Tlf. 48 10 04 00 Petersen Eigil Kemisk-Tekniske Produkter ApS Mose Allé 5 A, 2610 Rødovre, Tlf. 36 41 35 11 PLD Danmark A/S Vallensbækvej 35, 2605 Brøndby

F-X

Grundlagt 1989 RADIOMETER gggg COPENHAGEN iSSi

G

G

G-S

se ann. næste spalte Mobro Instrumentering A/S Blokken 88, Postboks 88, 3460 Birkerød

Elektrokemiske og elektromedicinske måleapparater

Tlf. 43 96 88 11 Fax 43 96 77 11

Tlf. 45 82 47 77 Fax 45 82 83 94

F-G

G- S

Web: www.pld-dk.dk Se annoncer under: SpectraChrom Holm & Halby A/S P.O. Inventar A/S

MODULOHM A/S Vasekær 6-8 Postboks 507 2730 Herlev

Ramcon A/S

G

G

Tlf. 44 94 70 11 Fax44 531711

Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød, Tlf. 45 81 92 11 Raytronic Nuclear Instruments Hadsundvej 12, 2610 Rødovre, Tlf. 44 53 29 50

Vermundsgade 40, 3., 2100 København 0, Tlf. 39 27 08 41

FX

F-X

se ann. næste spalte

2081 Få endnu flere informationer på www.krak.dk

2082

2080

Laboratorieudstyr og -inventar

Ladeluftkølere

777

Reciprotor Engineering A/S

G

THORSEN BJØRN A/S Østerfælled Torv 14 Postboks 2529 2100 København 0

STRIBOLDT INVENTAR A/S Mejerivej 1 4690 Haslev

Kleins Vej 7,4930 Maribo, Tlf. 54 75 75 45 RhinoMetrics A/S Industrivej 9, 3540 Lynge, Tlf. 48 18 87 00 Riewe Peter ApS Industrivej 9, 6070 Christiansfeld, Tlf. 74 56 14 35 RiVa-Laboratorieservice Fridtjof Nansens Plads 8-10, 2100 Kobenhavn 0, Tlf. 35 26 22 14 ROCHE A/S Industriholmen 59

F-G-X

Tlf. 56 38 06 00 Fax 56 38 07 00

F

Tlf. 35 43 88 43 Fax 35 43 99 43

F- G

C

F- S

LABOR ATORIE INVENTAR: Vort speciale: Vore produkter tilpasses Deres lokaler i mål og indretning. VORT PROGRAM OMFATTER BL.A.: ★ Stinkskabe (produktudvikles fortløbende) ★ Laboratorieborde ★ Under-, over- og højskabe. ★ Installationspanel ★ Midteropstilling (lev. også som benfri)

LABORATORIE- INSTRUMENTER

2650 Hvidovre Tlf. 36 39 99 99 Fax 36 39 99 79

G-X

• Weather-O-Meter • Glansmåling • Farvemåling • Hårdhedsmåling • Overflademåling

Klinisk kemi Amplicor - PCR

Reagenser Immunologi Mikrobiologi Diabetesinstrumenter Biokemikalier

Vi har også produktion og montage af butiks- og supermarkedinventar.

• Sedimentationsmåling • Bundsætningsmåling • Flammepunktbestemmelse ✓ • Ovntemperaturmåling • Lagtykkelsesmåling (våd og tør film) • Viskositetsmåling • Trækstyrkemåling • Måling af filmdannelses ­ temperatur • Filmapplikatorer

STRIBOLDT INVENTAR

SaboTrådvarefabrik

F

Sortedam Dossering 7, 2200 København N, Tlf. 35 39 71 11 SAT Ingeniør & Handelsfirma ApS Løvtoften 37, 2630 Taastrup, Tlf. 43 99 65 66 Scan Beam ApS Nørregade 10, 9560 Hadsund, Tlf. 98 57 15 99 ScanburA/S Bakkeledet 9, 4600 Køge, Tlf. 56 82 02 21 ScanmecoA/S Hassellunden 3, 2765 Smørum, Tlf. 44 97 14 00 SMS-Gruppen ApS Møllevænget 7, Postboks 115, 2970 Hørsholm, Tlf. 45 86 44 00

SupWare, Togo & Trust Brødeskovparken 2 3400 Hillerød

G

F- X

Tlf. 48 24 80 48 Fax 48 24 81 48

G

F-G-X

E-mail: elsetogo@supware.dk

Altre, Vials, SnapCaps & septa fra Brown, Chromacol & SRi GC-kolonner og sprøjter fra SGE UV-lamper fra LC Services HPLC-kolonnerfra Hypersil & Phenomene Sølvgade 95,1307 København K, Tlf. 33 32 88 68 Thalund L Instrument ApS G Gladsaxe Møllevej 150, 2860 Søborg, Tlf. 39 67 14 40 THORSEN BJØRN A/S Østerfælled Torv 14 Postboks 2529 2100 København 0 Tekniservice G

G-X

G-X

SpectraChrom (PLD Danmark A/S) Vallensbækvej 35 2605 Brøndby Tlf. 43 96 88 11 Fax 43 96 77 11

• Dissolvere • Perlemøller • Salttågeapparater • Slidstyrkemåling etc.

C

WEB: www.spectrachrom.dk Gunnar Clausens Vej 26 8260 Viby J

Tlf. 86 28 69 60 Fax 43 96 77 11

Tlf. 35 43 88 43 Fax 35 43 99 43

G

se ann. næste spalte Tillquist Proces A/S

■ Analyseinstrumenter ■ Prøveforberedelse ■ Kemiske-analysatorer ■ Kliniskkemiske-analysatorer ■ Diagnostica reagenser ■ Hæmatologisystemer ■ Uddannelse ■ Service SpectraChrom Å ® 43 96 88 11 SRS a.s. KOLDING FX Olaf Ryes Gade 7 C, Postboks 306, 6000 Kolding, Tlf. 75 52 92 22 STRENOMETER APS Kongevejen 213, 2830 Virum

G

Literbuen 11, 2740 Skovlunde, Tlf. 44 53 55 22 Translog ApS Hovedgaden 8, Postboks 108, 3460 Birkerød, Tlf. 45 82 78 78 TRIONORD APS

F-X

WALBECH Piledamsvej 41 6000 Kolding Tlf. 75 52 24 28 Fax 75 52 24 28

Tårnfalkevej 4 Postboks 148 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 89 77 Fax 36 7715 77 E-mail: trionord@trionord.dk Web: www.trionord.dk

F

Mobiltlf. 20 43 00 78 i A^ l LBECH PH-metre • Elektroder

G-S

► Elisa Udstyr ► Koagulations Udstyr ► Koagulations Reagenser ► Inddampnings Udstyr ► Farvemaskiner ► Pipetteringsrobotter ► Osmometre ► HIV/HCVtest / i A ATRI0N0RD>

Tlf. 45 95 07 00 Fax 45 95 07 07

Walbom A/S Krimsvej 33, 2300 København S

G

Erich sen, Elcometerm.fi . STRIBOLDT INVENTAR A/S Mejerivej 1 4690 Haslev

Tlf. 32 59 01 50 Fax 32 55 60 29 Wallac Danmark A/S

F-G-X

G

Gydevang 30, 3450 Allerød, Tlf. 48 16 90 00 Westheimer Paul A/S Erhvervsvej 30,2610 Rødovre, Tlf. 44 85 34 00 Workshop Flexmodel F Eskilstrupvej 49, 4500 Nykøbing Sj, Tlf. 59 32 87 36 III Ladeluftkølere

G

Tlf. 56 38.06 00 Fax 56 38 07 00

F-G

se ann. næste spalte Struers A/S

Veb Analytical A/S

F- X

F- X

Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, Tlf. 36 46 24 46

Valhøjs Allé 176, 2610 Rødovre, Tlf. 36 70 35 00

Nissens Kølerfabrik A/S

F

Ormhøjgårdvej 9, Postboks 150, 8700 Horsens, Tlf. 76 26 26 26

2085

2084

2083

F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

Ladeluftkølere

Lager/stål reoler

778

F

Vestas aircoil A/S

HØVIK STÅL, DANMARK A/S Fabriksvej 32 Postboks 3 7441 Bording

FLEXON Virksomhedsindretning A/S Elmevei 8

Smed Hansens Vej 13, Postboks 39, 6940 Lem St, Tlf. 97 34 18 00 i] Lager/stålreoler

4622 Havdrup Tlf. 4618 62 00 Fax4618 64 59

Tlf. 86 86 29 22 Fax 86 86 28 66

C ------ LEVERANDØR AF ------- ★ Mezzaniner ★ Mobilreoler ★ Arkivreoler ★ Industrimøbler * Arkivskabe (HØVIK) ★ Pallereoler ★ Lagerreoler ★ Plastkasser

C FLEXON

Altikon-Arkiv A/S

C

Frederikssundsvej 272-274, 2700 Brønshøj, Tlf. 38 26 48 40 Andresen Ole Lagermontage Tranekær 16, 4532 Gislinge, Tlf. 59 46 35 52 Arctic Import A/S Tagholm 12, Postboks 120, 9400 Nørresundby, Tlf. 96 32 19 00 BC Inventar A/S Dalbækvej 1, 6670 Holsted, Tlf. 76 78 26 11 Bencadan Trading ApS Sellerupvej 49, 7080 Børkop, Tlf. 75 86 88 22 Bosal Danmark ApS F- G Fulbyvej 4 N, Postboks 2, 4180 Sorø, Tlf. 57 83 31 60 Combi-lndustri A/S F-G-X C C- X F-X G

• Højlagre • Pallereoler • Dybde ­

stablingsreoler

• Palle-

gennemløbsreolér

• Grenreoler • Storfagsreoler • Karton ­

G

Ibsen Montage

Christianehøj 198, 2860 Søborg, Tlf. 39 67 96 32 Impex Agency Hoerning ApS Kollens Møllevej 19-21, Postboks 21, 8362 Hørning, Tlf. 86 92 31 33

f. X

Agerskellet 20, 8900 Randers, Tlf. 86 41 12 00 CONSTRUCTOR DANMARK A/S Havnevej 7 4000 Roskilde

gennemløbsreoler • Lagerreoler • Arkivreoler • Kompaktreoler • Mezzaniner • Arbejds-/ Montageborde • Pakkeborde • Værkstedsindretning • Transportkasser

INTERROLLA/S Hammerholmen 2-6

Tlf. 46 32 80 08 Fax 46 32 81 18

2650 Hvidovre Tlf. 36 78 44 44 Fax 36 77 05 44

FG

FG

Pallereoler Dybdestablingsreoler Rullebanereoler Push-back-reoler Glide-rail-reoler Pallemobiler Pick Flow-reoler Småvarereoler Langspændsreoler Universalreoler Mezzaniner Kompaktreoler Skibsreoler Grenreoler Arbejdsborde Filebænke Værktøjsskabe Plastkasser Roll-racks Paternostre Miniloaders Karruseller Tower Butiksreoler Styresystemer Kraner Markeringsudstyr Vægge Flytbare kontorer 46 32 80 08

INTER Sax

• Lagerkasser • Plastkasser

Inventarland A/S Ndr. Ringgade 16, 4200 Slagelse, Tlf. 58 53 54 30

IRON ART STÅLREOLER APS Ejby Industrivej 28

FLEXON Virksomhedsindretning a/s Elmevej 8 4622 Havdrup Telefax Tlf. Sjælland Tlf. Midt/Nordjylland Tlf. Fyn Web: www.flexon.dk 46 18 64 59 46 18 62 00 86 40 62 02 75 64 86 11

2600 Glostrup Tlf. 43 43 05 44 Fax 43 43 05 97

FG

IRON*-, stålinventar V 43 43 05 44

f . X

ITS-Comstore A/S

G

H-Montage

Karlshøj 34, Postboks 40, 4733 Tappernøje, Tlf. 55 51 15 00 Jensen Henning Højbovej 4, 4520 Svinninge, Tlf. 59 46 37 39 Langebæk T. U., Ingeniør- og Handelsfirma A/S Farumvej 135, Postboks 155, 3520 Farum, Tlf. 44 95 55 55 Lerke Montage af 1981 ApS Græshave Allé 38, 4622 Havdrup, Tlf. 46 13 42 60 Lomax A/S ' Elsenbakken 37, Postboks 129, 3600 Frederikssund, Tlf. 47 36 80 00 LUNDQVIST REOLSYSTEMER Hørkær 2 2730 Herlev Tlf. 44 94 60 44 „ Fax 44 94 60 34

Rørsangervej 21, 2600 Glostrup, Tlf. 43 43 59 82 Hadsten Reolmontage Overgårdsvej 26, 8881 Thorsø, Tlf. 86 96 71 83 Handelsselskabet Bleva, Aalborg A/S Kaolinvej 4, 9220 Aalborg Øst, Tlf. 98 11 12 11 Handler A/S

G

F

G

F

p

Bakkegårdsvej 501 3050 Humlebæk Tlf. 49 19 03 03 Fax 49 19 37 53

C

G

E-mail: handler@handler.dk Web: www.handler.dk

Lagerautomater pallereoler - lagerreoler transportmateriel LAGERKONSULENTER

G

Skandinaviens største producent CONSTRUCTOR DANMARK A/S GLOBAL STORAGE SOLUTIONS

Lundqvist Reolsystemer, Hørkær 2, 2730 Herlev Tlf: 44 94 60 44 Fax: 44 94 60 34

HANDLER LAGER- & TRANSPORTMATE IEL 49 19 03 03

DANSK NIELS BO APS Vognmagervej 10, 7000 Fredericia

MANNESMANN DEMATIC A/S Måløv Teknikerby 2, 2760 Måløv

Tlf. 75 94 58 00 Fax 75 94 58 88

Tlf. 44 82 84 00 Fax 44 82 84 02

C

C MAS Trading, Handels- og Ingeniørfirma A/S Fabriksvej 32 Postboks 2 ’ 7441 Bording

E-mail: dnb@post6.tele.dk Dansk Reol Service ApS F Københavnsvej 101 B, 4000 Roskilde, Tlf. 46 75 71 71 DC Kontormøbler A/S Baldersbækvej 24-26, 2635 Ishøj

Hass & Berg Poulsen A/S G Gammel Køge Landevej 57, 2500 Valby, Tlf. 36 46 66 88 Herkules Metal Industri F Herman Triers Plads 4, 2. tv, 1631 København V, Tlf. 35 37 72 11

Tlf. 43 52 18 55 Fax43 52 18 22

Tlf. 86 86 26 55 Fax 86 86 26 40

G

f. G

HØJ HANS LAGERINVENTAR Gammel Hobrovej 36-38, 8900 Randers Tlf. 86 40 43 05

F

EB-merceng Handels- og Ingeniørfiema

se ann. næstflg. spalte Maskinfabrikken Universal

Maglekildevej 13 A, Postboks 222, 4000 Roskilde, Tlf. 46 35 00 02 Erfa-lnventar A/S Vasekær 4, 2730 Herlev, Tlf. 44 94 10 00 Farstrup Comfort Slotsgade 31 C, 9000 Aalborg, Tlf. 98 10 41 22

G

C- X

F

Se annonce i spalte 2095

Hærvejen 107, 7300 Jelling, Tlf. 75 88 12 88 M.B. Montage G Skærbækvænget 14, 8600 Silkeborg, Tlf. 86 85 33 90 Muus M D Smedie & Maskinforretning F Branderup Bygade 32, 6535 Branderup J, Tlf. 74 83 51 32

C

2086

2087 Få endnu flere informationer på www.krak.dk

2088

Lager/stålreoler

Lager- og transportudstyr

779

F-GX

Porsa System

THANEXA/S Værkstedsvænget 2 4622 Havdrup Tlf. 4618 69 69 Fax 46 18 56 08 E-mail: ntn@thanex.dk WEB: www.thanex.dk

MAS Trading, Handels- og Ingeniørfirma A/S Fabriksvej 32 Postboks 2 7441 Bording

Vallensbækvej 55, 2605 Brøndby, Tlf. 43 96 51 00 Preform A/S Bodøvej 6, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 64 77 PROFIL indretning aps Lunikvej 30, 2670 Greve, Tlf. 43 69 02 23 Scan-Flex Stålreoler ApS Højvangsvej 11, Postboks 15, 4340 Tølløse, Tlf. 5918 63 63

F

F- G

Tlf. 86 86 26 55 Fax 86 86 26 40

G

F-G

Leverandør af

★ Lagerreoler ★ Plastkasser ★ Mezzaniner ★ Arkivreoler

★ Pallereoler ★ Mobilreoler ★ Pakkeborde ★ Industrimøbler

SCHOURUP HANS A/S Engtoften 12

**

8260 Viby J Tlf. 86 14 62 44 Fax 86 14 62 74

LAGERINVENTAR: STOW Pallereoler STOW Stålreoler STOW Mobilreoler STOW Mezzaniner STOW Gennemløbsreoler STOW Arkivreoler STOW Skillevægge STOW Lagerkasser STOW Grenreoler STOW Lagerautomater STOW Miniload VÆRKSTEDSINVENTAR: HUNI Værktøjsskabe HUNI Filebænke HUNI Arbejdsborde HUNI Værkstedsvogne MONTAGEUDSTYR: GBP Montageborde GBP ESD montageborde 46 18 69 69

G

Hans Schourup AS VI HAR LØSNINGER PÅ LAGER!

— (anAS)

NORD-PLAN A/S Nybyvej 13

4390 Vipperød Tlf. 59 18 21 22 Fax 59 18 01 33

F

E-mail: info@nord-plan.dk & salg@nord-plan.dk Web: www.nord-plan.com

SMITH INDUSTRI AS Gammel Grandvej 4, 5580 Nørre Aaby

Tlf. 63 42 42 42 Fax 63 42 42 41

F

G

Spacelog Materialehåndtering ApS

Virum Vandvej 42, 2830 Virum, Tlf. 45 83 11 55 SSI Schåfer Serviceagent (Danmari) Nordre Dragørvej 119 2791 Dragør G €51 SCHAFER SYSTEMLØSNINGER BRIK FOR BRIK Tlf. 32 53 14 44 Fax32 53 13 26

NORD-PLAN A/S\Z

Pallereoler • Lagerreoler Arkivreoler ■ Kompaktreoler Stål-vægge

NORDISK LAGERINVENTAR Bornholmsgade 76,1. th 9000 Aalborg

F

Sølund ApS Karlshøj 14, 4733 Tappernøje, Tlf. 55 56 45 54 THAN EX A/S Værkstedsvænget 2

Tlf. 98 10 36 16 Fax 98 17 15 77 Mobiltlf. 40 59 39 59

C

4622 Havdrup Tlf. 4618 69 69 Fax 46 18 56 08

REOLMONTAGE UDFØRES BEDST, OG HURTIGST NORDISK LAGERINVENTAR

WICA SYSTEM A/S Mosetoften 3

G

E-mail: ntn@thanex.dk Web: www.thanex.dk se ann. næste spalte Thomsen Kristian Entreprise Staunstrupvej 5, 4733 Tappernøje, Tlf. 55 56 40 29 Todan ApS G Kongevejen 59, Postboks 7, 2840 Holte, Tlf. 45 42 23 00 F F Treos-lnventar Stenhøj Have 28, 3460 Birkerød, Tlf. 45 82 16 66 treto-Inventar Systemer Ejbyvej 62, Postboks 32, 4623 Lille Skensved Mobiltlf. 30 22 12 12 Se annonce i spalte 1253 Varebørsen, Kongshøj Gamle Mølle ApS Rønningevej 2 A, 5550 Langeskov, Tlf. 65 38 33 83 WALSTED TH. & SØN A/S Ambolten 18, 6000 Kolding Tlf. 75 52 18 77 Fax 75 52 5614 Welboe Totalindretning Skodborg Søndergade 48, 6630 Rødding, Tlf. 70 22 30 00 WICA SYSTEM A/S Mosetoften 3 F- G-X GX ■i I F-X F-G Tlf. 56 82 13 11 Fax 56 82 03 20 I

8722 Hedensted Tlf. 75 89 05 55 Fax 75 89 90 55

UDFØRER MONTAGE ­ OPGAVER OVERALT Vi er specialister og har mere end 25 års erfaring i alle typer for reolmontage. INGEN MONTAGE ER FOR STOR ELLER LILLE Stor og anerkendt referenceliste kan rekvireres Kontakt os venligst for yderligere indformation på tlf. 98 17 14 77 eller 98 10 36 16

G

E-mail: wica@wica.dk Web: www.wica.dk

• Kranbetjente smalgangslagre • Kørende pallereolanlæg • Satellitlager

• Pallereoler i stål • Lagerreoler i stål • Dybdestablingsanlæg • Grenfag

✓ • Mezzanin opbygninger • Lagerautomater WICA system Hl Lager- og transportudstyr Halfdansgade 8, 2300 København S, Tlf. 32 57 51 81 A/SCimbria F-X Cimbria House, Fårtoftvej 22, Postboks 40, 7700 Thisted, Tlf. 9617 90 00 Container Centralen A/S F- X Egegårdsvej 20, 5260 Odense S, Tlf. 65 91 00 02 Dan Prawn A/S F-X Fabriksvej 4, 9850 Hirtshals, Tlf. 98 94 39 00 Danrol of Denmark A/S Nyholms Allé 48, 2610 Rødovre Almind-Scandinavia Åboulevard 10, 2200 København N, Tlf. 35 39 01 45 CedrexApS

N.S.B. Ellekær 5 A 2730 Herlev

Tlf. 44 94 04 27 Fax 44 94 22 77

F

F-X

Inventar med og uden hjul Plade- & Smedeteknik Udvikling - Råd - Produktion N.S.B. 449404 27

F

8722 Hedensted Tlf. 75 89 05 55 Fax 75 89 90 55

G

E-mail: wica@wica.dk Web: www.wica.dk se ann. næste spalte

\ \ \ _ Prøv Internettets Supersøger find.dk !

Tlf. 36 72 48 00 Fax 36 72 48 01

F-X

E-mail: danrol@danrol.dk Web: www.danrol.dk

F

Ojega Mailorder A/S

Østerled 28 4300 Holbæk, Tlf. 59 44 00 29 OWO-Industri ApS Tåsingevej 6, 9500 Hobro, Tlf. 98 52 16 22

F

2091

2090

2089

F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

Made with FlippingBook flipbook maker