006IPTS0027

Voor niveau 3 heeft Stichting Consortium Beroepsonderwijs een didactiek ontwikkeld, die optimaal aansluit op BeroepstaakGestuurd Leren (BGL).

Je leert op niveau 3 projecttaken zelfstandig uit te voeren. De zeven stappen van beroepstaken op niveau 2 zijn in de projecttaken teruggebracht tot vier stappen. De projecttaken zijn minder voorgestructureerd. We doen dus een groter beroep op je zelfstandigheid.

NIVEAU 3 INSTALLEREN Eerste monteur werktuigkundig installaties [Crebo 94282]

Basisdocument Eerste monteur werktuigkundige installaties

Eerste monteur werktuigkundige installaties in opleiding en bedrijf

1 Installeren gasinstallatie met rookgasafvoer

2 Installeren ventilatiesysteem

3 Installeren verwarmingsinstallatie

4 Installeren tapwater installatie (kw + ww)

5 Installeren riolering

6 Reparatie hemelwater en kleine daken

Kwalificerend Dossier

693113576

Bestelnummer 006IPTS0027

Made with