Folder Automatservice Stål & Verktyg

Denna interaktiva publikation är skapad med FlippingBook, en tjänst för streaming av PDF-filer online. Inga nedladdningar, inga väntetider. Öppna och börja läs direkt!

Varuautomater Rätt produkt till rätt person • Tillgång till material dygnet runt • Besparing från första dagen • Full kostnadskontroll

Med Varuautomater är lagret alltid öppet At t ha tillgång till rät t material i arbetet, vid rät t tidpunkt, kan innebära stora besparingar. Et t traditionellt lager har sina begränsningar i form av öppet tider, ofullständig lagerhållning och placering långt ifrån produktionen. Det kan innebära långa ledtider, brist på viktiga produkter med ofrivilliga produktionsstopp som resultat.

Många fördelar med Varuautomater:

Snabb tillgång, dygnet runt Rätt material till rätt person genom konfigurering av identitet Full kostnadskontroll i realtid. Förbrukning kan analyseras per person, avdelning, projekt, produkt, år eller månad Alltid välfylld maskin Automatisk orderläggning Påfyllningen av egen personal eller av en extern partner.

AutomatService

Prova i tre månader

10 En produkt i handen på SEKUNDER! Att använda SavePro påminner om att köpa godis i en automat. Principen är densamma. Man väljer produkt, trycker på en knapp och varan kommer direkt. Enkelt, snabbt och okomplicerat!

1 Identifikation

Den anställde identifierar sig via kort, streckkod eller pinkod.

3 Transaktionen registreras Full kostnadskontroll med enkelhet.

2 Produktval

Maskinen är konfigurerad så att varje person endast kan välja produkter avsedda för dem.

Säker uppkoppling För att installera systemet krävs internetuppkoppling. Antingen via det lokala nätverket eller via 3G. Uppkopplingen krävs för att SavePro ska kunna skicka e-post och/eller kommunicera med ert affärssystem när den behöver fyllas på.

All information om personal och förbrukning finns lagrat i maskinen och endast tillgänglig för den som har beviljad åtkomst till maskinen.

4

Produkten expedieras På bara 10 sekunder kan den anställde ha produkten i handen.

5 Tillbaka på arbetsplatsen Ger besparing från första dagen och undviker onödigt långa stillestånd i arbetet.

LAN

LAN

Klient

Klient

SavePro

SavePro - lätt att se och sna

SavePro

SavePro är flaggskeppet i serien av varuautomater från Stål & Verktyg. Det är en robust automat som är baserad på spiraler som matar ut produkterna. SavePro går att konfigurera på många olika sätt för att passa nästan alla typer av artiklar.

Fullt utbyggd ger den plats för 2100 artiklar och kombinationerna på motorer och spiraler gör den till vår mest flexibla lösning.

Stöd för olika former av autentisering som tex RFID, Streckkod eller Pinkod gör det enkelt för den anställda att registrera sitt ärende.

Spiraler matar ut produkterna.

Teknisk data • Höjd 190 cm • Bredd 96 cm • Djup 98 cm • Vikt 350 kg • Maxkapacitet upp till 2100 artiklar • Energiåtgång 30 W

För funktion krävs • Strömförsörjning 230V/50Hz • Statisk IP-adress • Tillgång till LAN eller alternativt 3G

SavePro är lätt att renhålla och kan placeras i hygienområde nivå 2. Fronten är tillverkad i okrossbart glas. Produkterna som lagerhålls i automaten behåller sin funktiona- litet och försämras inte i väntan på distribution.

abbt att hämta!

Snabb tillgång – dygnet runt! Till skillnad från ett vanligt förråd har SavePro aldrig stängt. Det betyder att alla arbetsskift, oavsett tiden på dygnet, har full tillgång till nödvändiga produkter. Rätt produkt till rätt person Genom att konfigurera systemet med företagets personaldata vet maskinen vilken produkt som passar för vem. Full kostnadskontroll SavePro registrerar och rapporterar alla uttag i realtid. Förbrukningen går att analysera uppdelat på person, avdelning, projekt, produkt, år eller månad. Det innebär omedelbara besparingar. I vissa fall kan man se stora minskningar i konsumtionen. Alltid välfylld maskin SavePro riskerar aldrig att stå med tomma hyllor. Orderläggningen sker automatiskt och påfyllningen kan antingen skötas av den egna personalen eller av en extern partner.

SaveBox kopplas ihop med SavePro för att ge plats för ömtåliga eller större föremål, eller många mindre föremål som ligger på hyllor med vågsystem. Se systemet på extra lagerhyllor på sidan 10.

Flexibel lösning!

SaveBox Smart SaveBox Smart är den perfekta lösningen om man vill ha skåpslösningen SaveBox, utan koppling till en SavePro. En av luckorna används för förvaring av den dator som styr luckorna och systemet administreras på samma användarvänliga sätt som övriga automater. Systemet passar därmed i begränsade utrymmen och där produkterna är relativt stora. Går att komplettera med valfritt antal SaveBox skåp vilket gör systemet väldigt flexibelt. SaveBox Smart går att få med inbyggda vågar i de olika facken. Med denna lösningen så kan man placera många likadana produkter i samma fack, och vågen registrerar hur många produkter som plockas ut när dörren öppnas. SaveBox Smart PLUS

+

Addera lagerplatser efter behov. De finns i många varianter, med eller utan våg.

Teknisk data • Höjd 184 cm

För funktion krävs • Strömförsörjning 230V/50Hz • Statisk IP-adress • Tillgång till LAN eller alternativt 3G

Automatisk koll på utlåning

SaveRent SaveRent är en ”uthyrnings-modul” med många funktioner. Maskinen lånar ut och tar tillbaka produkter och erbjuder dessutom full produktspårning. Det är en smidig lösning för att hantera dyrbar utrustning. SaveRent lämpar sig väl för till exempel kalibreringsutrustning, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner och märkapparater – utrustning som kan behövas av många anställda vid olika tillfällen. Systemet fungerar som ett automatiskt lager som ger tillgång dygnet runt, med full åtkomstkontroll.

Full kontroll på... • Vem som har lånat produkterna • När en produkt förväntas bli återlämnad • Garantitider • När det är dags för underhåll och obligatorisk kalibrering • Uppföljning av driftstid

Uthyrningsmodulen kan också skicka påminnelser genom SMS och e-mail om utrustningen inte lämnas tillbaka i tid. Systemet styr upp processerna för att hålla reda på när det är dags för utbyte och underhåll av verktygen. Det innebär stora bespa- ringar och ökad säkerhet.

Teknisk data • Höjd 184 cm

För funktion krävs • Strömförsörjning 230V/50Hz • Statisk IP-adress • Tillgång till LAN eller alternativt 3G

Addera lagerplatser efter b

SaveBox variationer Genom att addera en eller flera SaveBox-enheter till SavePro, SaveBox Smart eller SaveRent kan man utöka antalet lagerplatser. SaveBox hjälper till att fördela omtåliga, dyra, stora eller tunga produkter som används mer sällan. SaveBox passar utmärkt för mätinstrument, sprayflaskor, glödlampor m.m. Våg går att installera på valfritt hyllplan i SaveBox. Vågen registrerar hur många produkter som plockas ut när dörren öppnas och kan registrera upp till 10.000 enheter som t.ex. muttrar eller skruvar.

Det går utmärkt att koppla samman flera enheter så att till exempel varje anställd får sitt eget fack.

För att du lätt ska se vad som finns i varje fack så är SaveBox utrustad med kraftiga glasfönster.

+

Till modermaskinen så adderas enheter med de boxar som man behöver. Det finns idag över 10 olika format och varianter för att passa produkter i olika storlekar.

behov

Data och kontroll Rätt skydd till rätt person Genom att konfigurera systemet med företagets personal-data vet maskinen vilken produkt som passar för vem. Full kostnadskontroll Varuautomaten registrerar och rapporterar alla uttag i realtid. Förbrukningen går att analysera uppdelat på person, avdelning, projekt, produkt, år eller månad. Optimera lagret Orderläggningen sker automatiskt och påfyllningen kan antingen skötas av den egna personalen eller av en extern partner. Stora besparingar från dag 1 Optimerat lager och rätt material och skydd för rätt moment ger garanterade besparingar. Ofta kan man se stora minskningar i konsumtionen.

Made with FlippingBook Learn more on our blog