Folder Automatservice Stål & Verktyg

Addera lagerplatser efter b

SaveBox variationer Genom att addera en eller flera SaveBox-enheter till SavePro, SaveBox Smart eller SaveRent kan man utöka antalet lagerplatser. SaveBox hjälper till att fördela omtåliga, dyra, stora eller tunga produkter som används mer sällan. SaveBox passar utmärkt för mätinstrument, sprayflaskor, glödlampor m.m. Våg går att installera på valfritt hyllplan i SaveBox. Vågen registrerar hur många produkter som plockas ut när dörren öppnas och kan registrera upp till 10.000 enheter som t.ex. muttrar eller skruvar.

Det går utmärkt att koppla samman flera enheter så att till exempel varje anställd får sitt eget fack.

För att du lätt ska se vad som finns i varje fack så är SaveBox utrustad med kraftiga glasfönster.

+

Till modermaskinen så adderas enheter med de boxar som man behöver. Det finns idag över 10 olika format och varianter för att passa produkter i olika storlekar.

Made with FlippingBook Learn more on our blog