Folder Automatservice Stål & Verktyg

Med Varuautomater är lagret alltid öppet At t ha tillgång till rät t material i arbetet, vid rät t tidpunkt, kan innebära stora besparingar. Et t traditionellt lager har sina begränsningar i form av öppet tider, ofullständig lagerhållning och placering långt ifrån produktionen. Det kan innebära långa ledtider, brist på viktiga produkter med ofrivilliga produktionsstopp som resultat.

Många fördelar med Varuautomater:

Snabb tillgång, dygnet runt Rätt material till rätt person genom konfigurering av identitet Full kostnadskontroll i realtid. Förbrukning kan analyseras per person, avdelning, projekt, produkt, år eller månad Alltid välfylld maskin Automatisk orderläggning Påfyllningen av egen personal eller av en extern partner.

Made with FlippingBook Learn more on our blog