Folder Automatservice Stål & Verktyg

10 En produkt i handen på SEKUNDER! Att använda SavePro påminner om att köpa godis i en automat. Principen är densamma. Man väljer produkt, trycker på en knapp och varan kommer direkt. Enkelt, snabbt och okomplicerat!

1 Identifikation

Den anställde identifierar sig via kort, streckkod eller pinkod.

3 Transaktionen registreras Full kostnadskontroll med enkelhet.

2 Produktval

Maskinen är konfigurerad så att varje person endast kan välja produkter avsedda för dem.

Säker uppkoppling För att installera systemet krävs internetuppkoppling. Antingen via det lokala nätverket eller via 3G. Uppkopplingen krävs för att SavePro ska kunna skicka e-post och/eller kommunicera med ert affärssystem när den behöver fyllas på.

All information om personal och förbrukning finns lagrat i maskinen och endast tillgänglig för den som har beviljad åtkomst till maskinen.

Made with FlippingBook Learn more on our blog