ÆldeHandlingerAnledningBranden-I_1795

384

faa V'iHe affe Jcefc bet, for at efterføge: $vo ber bevifie ftn øætning rigngf?, og bette Jpefte blet> affabt, OHegierri^Jcb og^tbeftjfj: loffer manae jføberc til at tgieimemblabebe UttbleJpanblinflerS Efterretninger; men De ceDle .føanbltn iciS ^unbj: flPab befpmrcr iugen eller meget faa .ftg om. ©a gbie Jpeftc ubfom, felev ber 47 Dtblr. betalt fer bet. $aae nf øubfh'ibentcrne'vi(f>e mobtaae bet og fims et ettefle(J^empiar er afjernet, jfiønt bet 3 ©anqe er anmalbt i Støifen, 5lt éltttor iffe ffal fpille 'QSunguerot, maae 6an tut'ccføre mange trt)fte ${rf, for at tubflPrænfe llDgtvterne ,* at Jan iffe ffai Tøe af øu lf, maae (jan tage fat paa be urcble$anblinger. $err a l u ban vei* , ieber Jam til, ben at vife (mm øtubenterncø ^aar, fiben Jan er Univcrfttetø 93 rc?fL £Rebdc* teuren veb ai ftn glit) tafter bet faa fparfomme* ligt, at Jan enCnu'et ja r ftebt ftg noget 33rambe, men ftbbcr t et folbt ^csrelfe og flfriver paa bette f2lrf. J?au fpifer ben fJettefte gebe paa bet fTets tefte (gpifpeqvarteer, Jvor JverDiet er forfaljfet og buer ivte. ©oelø bet er nærme)!, beelø Det fofler mittbfi; er $larfagen Jertil, eg ftelben 6ar Jan Qfit&ne at gaae til Sable b’Jjpet?, fom beøu* ben er langt fra Jans Sogte. ©er fifat meget til/ at funbe fortiene ftt £$rcb i IHttctaturcnS* $aa. $vor meget Sitte* rattiren bar tabt fiOenSlbebranben, og Denø nær* værenbe QtrijtS, er neppe $anø Q 3 c(arrværbigjeb faa befienbi, fom SKebactdiren af bette øfrivt*

Made with