Akční nabídka - leták březen 2018 eshop

březen

T r a d i č n í v e li k o n o č ní b erá ne k 200 g krupicového cu kr u, 2 v ej ce, 4 žlou tk y, 1 vanilkov ý cu kr, lžíce citronové šť ávy, strouha n z  1 citronu, s níh ze 4 bíl ků, 240 g polohrubé m , j ec, žl outků, vanilkového cu k Z k rup icovéh o cukru va citron ové šť ávy a str ouhané ků ry z j ednoho citronu připravte pěn u, do které po stup ně vm íchejte bílk ový a p olo hru bou mo uku. F orm u dů kladn ě vymažte a vys pol ohr ubo u m o uk ou. Tě sto pře lijte do formy a v troub pře dehřáté n a 180 °C peč te c ca 45 minut . Hotovéh o ber ánk a přen est e v e f orm ě n ad vho dnou podložk u, ot dne m v zhůru a v ykl opt e.

á kůra

tip

ouky ru,

Keramická forma beránek DELÍCIA

kód 622210 499 ,-

sníh ypte ě

očt e

Dobrou chuť!

+

32,5 cm

recepty

Made with FlippingBook - Online catalogs