UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1942

o° ) . 6m U a x n 0

^

\ ° I H X

1 9 4 2 . Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances , Décès etc.; (Calcul provisoire).

Død Décéi

e af

ødsfald nort-ne 0—1 Aar

D éces (t 0—5 Aar

e mnts

Fød Nés vi\ Ialt Total

Død­ fødte Mort- nés-

Ægte­ skaber Mari­ ages

par

s excl.)

D

Befolkning Population calculée

Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17

Foreløbig Opgørelse

0—1 Aar

udenfor Ægtesk. illégi­ times

Kræft Maladies cancé­ reuses

Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.

Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.

Ialt Total

udenfor Ægtesk. illégit.

i Ægte­ skab légit.

19 643 26 604 21 664 30 677 30 604 19 554

181 187

1942 Januar 430 943

6 9 7

98 95

13 18 19 16 13 16 20 12 19 14 6

34 19

20 28 27 25 30 33 24 23 23 22 30 23

19 26 22 19 24 30 18 17 19 27 17

48 40 29 28

— Febr.

459 944

*

— Marts 546 1119 212 19 625

103 104 118

51 46 39

174. 208 206 193

925 1129 841 1160 616 1092 749 1125

17 14

33

— April — Maj — Juni — Juli — Sptbr. — Oktbr.

72 51

55 42 32 24 26 20

66 41 35

111 12

8

103 114

7

— August 593 1136 211 27 563

14 11

44 39 24 42 38 28 43 33 24

22 111

705 1149 222 17 493

21 565 23 602 18 630

848 1069

193 183 192

8 2 5

109 113 111

— Novbr. 772 964 — Decbr. 805 1095

28 37

37 31 58 41

710,800

260 1290 178

3262

566 460 352 108

308

Aaret

8653 12925

270 7224

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul, provisoire).

Fb. typh. Fb. parat. Mening, cere- brosDin. eDid.

Poliomyelitis ant. acuta

Diphtheria Scarlatina Morbilli Tussis conv. Influenza. Pneum. croup

Foreløbig Opgørelse.

dj S Sco O

Cas. 2

Døde.

Cas.

Cas. 4

Cas.

Cas.

Cas. 1

Décès.

Cas.

Døde. •

Décès.

Syge.

Décès.

Cas.

Døde.

Syge. 1085

Døde.

Cas.

Døde.

Syge.

Døde.

Syge.

Døde.

Décès.

Décès. 1

Syge.

Døde.

Décès.

Décès.

Décès. 2

Syge. 2003 1861 1528 1557 1561

Døde.

Décès.

Syge. 59

Døde.

Syge. 162

Syge. 458

Décès.

Januar Februar

l

3

5 1 7 2 6 2

1 3

1

l

219 256 186 193 169 143 203 205 202 196 89

570 439 254 328 547 188 120 125

87 65 90 62 37 37 50 51 76

361 316 300 314 209 201 267 289 389 539 359

Marts April

3 3 2 2 1

3 2 2

2 2 9 2

2

3 6 7 6 4 2 3 6 4

Maj Juni Juli

2

135

3 2

1

888 426 600

2

1

5

August Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr.

7 8 2 2 2

52 59 40 35 12

1

1

1 1 1

1 2 3 4

1

1 3

4 6 6

1068 1463 1884 1845

1 177

3

280 356

1 6

3

7

1 5

3

132 881

21

2

1 2223

5 4469 1 4002

14 16684 10

47

14

43

210

Aaret

33

I ' i ' b G O

Made with