KjøbenhavnsToldbod

RETTELSER.

Sidei 5 Linie 9 fra o.: dete; læs: dette » 27 » 5 n.: Hærtensfrydsgade; læs: Hjærtensfrydsgade 7> 28 » 2 o .: tiforn; læs: tilforn » 32 » 15 » o .: uovlig; læs: ulovlig » 58 » 21 » n .: Trøjer; læs*. Tøjer » 66 » 19 » n.: Uredilghed; læs: Uredelighed » 79 » 7 n .: inrettet; læs: indrettet » 81 » 6 » o .: bev; læs: blev » 85 » 11 » o .: Guinesiske; læs: Guineiske /> 89 » 6 n .: DHh.; læs: DHr. » 96 7> 4 7) n.: efer; læs: efter » 101 ■» 1 » o.: Skilvagt; læs*. Skildvagt 7> 101 » 19 » o .: fortsattes; læs: fastsattes » 111 D 3 ) o.: Bygnig; læs: Bygning » 136 » 12 » o.: Fodgæængere; læs: Fodgængere » 150 » 19 » o.: melem; læs: mellem » 178 D 13 o.: Visittationslokalet; læs : Visitationslokalet 7> 192 » 14 » n.: Dell; læs: Del » 197 » 20 o .: bad; læs: bag

Made with