Gospel of St. Mathew B-S

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

28:13 ϫⲉ ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩȂ Ȋϫⲱⲣϩ ⲁⲩⲟⲗϥ Ȋϭⲓⲟⲩⲓ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲛⲕⲟⲧ 28:14 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ Ȋⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲛǸⲑⲉⲧϩⲑⲏϥ ǰⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛǸⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ȋⲁⲑⲣⲱⲟⲩϣ 28:15 Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϭⲓ Ȋⲛⲓϩⲁⲧ ⲁⲩⲓⲣⲓ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲃⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲁ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲫⲟⲟⲩ 28:16 ⲡⲓϖτ Ȉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲁ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲓϒϨ ϯⲛⲉⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ 28:17 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ Ȉⲙⲟϥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲥⲁⲛⲓⲥ 28:18 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥȂ ⲛϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ 28:19 ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲥⲃⲱ Ȋⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲱⲙⲥ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ǹⲫⲣⲁⲛ Ȉⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡϞτ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ 28:20 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ Ǹⲁⲣⲉϩ Ǹϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ǹⲧⲁⲓϩⲉⲛϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ Ȋⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁ ⲡϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ

28:13 ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ Ϟⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩϥⲓⲧϥ Ϟϫⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛⲛⲕⲟⲧⲕ. 28:14 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲉⲧϜ ⲡⲁⲓ Ϟϭⲓ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲓⲑⲉ Ϝⲙⲟϥ ϞⲧϞϦ ⲧⲏⲩⲧϞ Ϟⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ. 28:15 Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ϞϞϩⲟⲙϞⲧ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ Ϟⲧⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ. ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥϯⲥⲟⲉⲓⲧ ϩϞ Ϟⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ Ϟϩⲟⲟⲩ. 28:16 ⲡⲙϞⲧⲟⲩⲉ ⲇⲉ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ Ϟⲧⲁϥⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. 28:17 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣϪ ⲛⲁϥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲇⲓⲥⲇⲁⲍⲉ. 28:18 ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ Ϟⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩϞ ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲓϫϜ ⲡⲕⲁϩ. 28:19 ⲃⲱⲕ ϭⲉ ϞⲧⲉⲧϞϯⲥⲃⲱ ϞϞϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϞⲧⲉⲧϞⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ Ϝⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲣⲁⲛ Ϝⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙϞ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙϞ ⲡⲉⲡϞτ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 28:20 ⲉⲧⲉⲧϞϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ Ϟⲧⲁⲓϩⲟⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧϞ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲏⲧϞ Ϟⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ Ϝⲡⲁⲓⲱⲛ.

ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲩ ⲧⲟⲩ ⲕⲩ ⲍⲱⲏⲥ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ Ϟⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker