Stod-sus desember 2023

Fredagskaffe Hver fredag er det fredagskaffe på Stod Frivilligsentral, kl. 11-13. Da er det salg av kaffe og «nåkkå attåt (ofte vafler) til kr. 30. Av og til er vi så heldige å få besøk av «Den kulturelle spaserstokken» med underholdning. I høst har vi hatt besøk av Damer i rødt, og Petter Andreas Røstad og Bård Bratli. Røstad og Bratli fikk vi besøk av i forbindelse med Hil marfestivalen, og var i samarbeid med Steinkjer aktivi tetssenter. Det er plass til mange flere på fredagskaffe, så vi håper at det er flere som har lyst til å ta turen for ei trivelig stund.

Stod-tunet INFORMASJON OM STOD-TUNET, ET AKTIVT BYGDESENTER UNDER UTVIKLING Stod sykehjem står som kjent uten aktivitet i dag. I løpet av det siste året har det vært aktiv bolyst-jobbing i sam- arbeid med Steinkjer kommune og steinkjerbygg. Her er det fokus på etterbruk av sykehjemmet koblet sam men med behov for nye servicetjenester i Stod. Det er også kjent at Binde skole har mangel på klasserom fordi «rødbygget» ikke tilfredsstiller dagens krav, at Steinkjer kommune har behov for trygghetsboliger og at skyt terlaget ønsker seg større lokaler. Så – hva gjør vi med dette? Jo, fra nå av kaller vi sykehjemmet og området omkring for Stod-tunet. Målet er at Stod-tunet skal fylles med beboere og aktiviteter for stodbygg i alle aldre etter at bygningen og området rundt er renovert og tilpasset til ønskede formål. Skolen har behov for tre nye klasserom om rødbygget ikke lenger skal brukes. I forbindelse med å flytte spe sialrom som i dag er lokalisert i samfunnshuset til nye Stod-tunet, er det aktuelt å organisere for tre perman- • Kjellerstua med tilhørende aktiviteter flyttes opp i hovedetasjen, Forr skytterlag overtar frigjort areal i kjeller • Skolekjøkken og sløydsal/kunst og håndverk flyttes fra Stod samfunnshus til Stod-tunet • Fredagskaffen flyttes til Stod-tunet • Trygghetsboliger/leiligheter etableres • Det vil bli møteplasser og aktivitetsarena i sambruk med skolen • Kontor/pauserom for den kommunale hjemmetje nesten • Utleielokale for private arrangement m/kjøkken. • I tillegg er det forslag om vaktmesterlokale, bygde- bibliotek, kafeteria med mer. Det er vi som bor i Stod som skal fylle Stod tunet med de aktivitetene VI trenger og ønsker oss. ente klasserom i samfunnshuset. Man ser for seg følgende forslag;

Desemberkryssord 2023 Bjørn Tore Stene Løsning av kryssord

BARNEKRYSSORD DESEMBER 2023 Bjørn Tore Stene

Kryssord

1 J U

2 L E

3 T R

4 E

5 B E

6 R

7 R I

BARNEKRYSSORD

O

Ø

8 G L I T

1 S A

2 N

3 D

4 L

R E R R N E

A 6 S 8 P 11 E 15 L E E

9 E K

10 O

5 M

G 11 E

O 7 T

A

I

U

12 I

13 K R

14 L

15 Å T

Å L

T

C

16 S O L

17 Æ R

18 E

9 K 12 I 16 P P 20 E

10 U

I

19 M A N

20 T N

13 S 17 O

14 Ø S T

K

G

R

A 18 R

21 R I S

22 G

R Ø T A T R

N

23 L E G

I

19 E

R

Y

24 V E R A

N D A

G

G

E

N

E

3/3 Første året jeg leverte kryssord til STODSUS var i 2015. Bidratt med kryssord i 9 år. Startet med marskryssorden i 2015 og slutter med desemberkryssorden i 2023. Det har vært trivelig å bidra med kryssord til STODSUS. God jul! Bjørn Tore Stene 3/3

Svar – Julequiz for hele familien 1. Jesus fødsel, 2. Coca Cola, 3. Ribbe, 4. En Julefortelling (A Christmas Carol), 5. 6, 6. Julemanden, 7. Saint Nicholas, 8. 13 desember, 9. En agurk. Finneren får en premie, 10. Boxing Day

Made with FlippingBook Ebook Creator