Stod-sus desember 2023

Årsmøtereferat Forr skytterlag

Forr skytterlag avviklet årsmøte den 16.11.23. Årsmøtet startet med ett minutts stillet til minne om bortgangen til Magne Råde og Lorents Skrattås. På tradisjonelt vis ble det servert kaffe og bløtkake. Det ble tradisjonelt foretatt utdeling av premier og medaljer for seniorene. Rekruttene får sine premier ved en egen tilstelning. Magne Nordtug ble utnevnt æresmedlem. Det ble overrekt blomster til Leif Verstad, Geir Aunan, Kjell-Idar Bråten, Jan Olav Finstad, Frank Westgård, Kristoffer Kjelvik, Jon Arve Ellingen og Merete Haug. Leif Verstad fikk også blomster som markering av hans 80 års dag.

totalt 348 noe som holdt til en 44. plass. I feltfinalen så ble det 12/7 og totalt 42/7 noe som holdt til en 17. plass. Kan også nevne Daniel Dyrstad som på sitt første lands- skytterstevne skaut 248 på banen i klasse Rekrutt. Det holdt til finale. I Finalen ble det 99 poeng og totalt 347 som holdt til en 20. plass. 12 skyttere deltok på tidenes første landsskytterstevne innendørs på Stjørdal. Her må vi nok trekke fram Magne Råde med imponerende 247 innledende i klasse 2. Han fikk da skive 2 i finalen. I finalen ble det 94 og totalt 341 som holdt til en imponerende femte plass i klasse 2 ett poeng etter vinner. Videre kan vi nevne Johan Råde med 244 innledende i klasse 2 og skive 10 i finalen. I Finalen ble det 95 og totalt 339 poeng noe som holdt til en 13. plass i klasse 2. Kan også nevne Morten Nordtug som ble nr. 2 i klasse Kikkert med 249 poeng to sentrum etter vinner. I regi av elgjegerutvalget er det arrangert 12 tren ings- og jegerprøvekvelder. I tillegg er det arrangert 2 jaktfeltskytinger. Det har vært bra oppmøte, og det ser ut til Bjørdal skytebane er og blir en populær arena for elgjegere. Kvaliteten på skytingen til jegerne har bedret seg betraktelig med årene. Vinner av første runde av elgpokalen ble Ingar Garnvik. Andre runde ble vunnet av John Arve Ellingen. Ingar Garnvik ble vinner av Svein Utgårds minneskyting. Veteranpokal og Elpokal gikk ut i år. Vinner av Veteran- pokal til odel ig eie ble Odd Nordtug. Vinner av Elgpokal til odel og eie ble Åge Johnsen. Det ble også delt ut pre mie til Ingar Garnvik for flest deltakelser på elgpokalen. Begge disse pokalskytingene videreføres med samme statutter som før. I samarbeid med kjellarstua er det gitt tilbud om skyt ing til pensjonister og andre som aktivitet på dagtid på tirsdagene. Fastsettelse av medlemskontingent, priser og avgifter: Ettersom laget har en tilfredsstillende økonomi ble det ikke gjort noen store endringer av medlemskontin genten, priser eller avgifter. Viktig å merke seg at medlemskontingent sendes ut som faktura sentralt fra DFS. Valgene gikk greit unna. Noen endringer har blitt gjort. Arbeidsutvalget har følgende sammensetning i 2024: Leder: Odd Nordtug Nestleder: Morten Nordtug Når det gjelder øvrige valg så vil det komme på skytter lagets hjemmeside etter hvert https://dfsgrasrot.no/ forr-skytterlag. Der kommer også årsmeldinger fra utval gene, vinnere av pokaler og oversikt over lagmestre. Innkommende forslag/saker Det ble vedtatt videreføre Veteran pokal og Elgpokal med samme statutter som før. Disse vil bli oppdatert på hjemmesiden til skytterlaget. Terminlista legges ut på lagets hjemmeside når denne er klar. Morten Nordtug Leder Ungdomsutvalget: Merete Haug Leder Trenerutvalget: Jostein Kjelvik Leder Elgjegerutvalget: Odin Ellingen Kasserer: Andreas Lillevestre

Magne Nordtug ble utnevnt æresmedlem.

Arbeidsutvalget har hatt 4 møter og det er behandlet 9 saker. Skytterlaget har denne sesongen arrangert 5 stevner på samlagsnivå (2 åpent stevner Innendørs, Bølareinfelten og Bølareinstevnet Bane og Midt Norsk Mesterskap Grovfelt). 7 skyttere deltok på Landsskytterstevnet i Voss, hvorav 1 i klasse Rekrutt, 1 i klasse ER, 2 i klasse 2, 1 i klasse 4, 1 i klasse V55 og 1 i klasse V73. Ellers varierende deltakelse på stevner innen samlaget. Skytterlaget er godt i gang med forberedelser til Landss kytterstevnet på Steinkjer i 2024. Fra Frifond er skytterlaget innvilget ett tilskudd på kr. 13125,- til bruk på rekruttering. Det har også år gitt tilbud om skyting som aktivitet i samråd med kjellerstua på tirsdager på dagtid siste høst/ vinter. Det har vært arrangert mange treninger/stevner siste år, men ikke alt for stort oppmøte. Grunnet ett spesielt år så foreligger det ikke noe regnskap til årsmøtet, men ut ifra kontoutskrift så er det gledelig å konstatere at utover det så har laget en sunn økonomi. Det er også gledelig å se at det er bra oppmøte på jakt- feltskytingene (23 skyttere første runde og 20 skyttere på andre runde). 7 skyttere deltok på landsskytterstevnet i Voss. Vi kan vel si at Odd Nordtug var den som hadde best klaff under landsskytterstevnet med 249 på banen og 30/21 i klasse V73 og finale i begge øvelser. I banefinalen ble det 99 og

Made with FlippingBook Ebook Creator