Stod-sus juli 2022

bygda vår. Grunnlaget for disse er forrige brysæomvækka før jul hvor det var en arbeidskveld med foredrag for foresatte i barnehage og skole, og en kveld åpent for hele bygda. Alle som bor i bygda vår, har hatt mulighet til å være med å bestemme hvordan vi ønsker å ha det i fellesskap. Det som kom fram på arbeidsøktene på disse kveldene ble summert sammen av Sintef, og senere brukt av Stod-ambas sadørene når de skulle skape de nye «reglene». Vi startet med å kalle det «Stod-reglene», men gikk over til at tittelen blir «Hos oss i Stod …». Vi kan for første gang presentere dette arbeidet i Stod-sus. Dette er noen punkt vi håper at alle sammen ser på og lever etter. Sammen er vi sterke. Hos oss i Stod … sier vi hei til alle … så tenker vi positivt om andre … snakker vi sammen … samles vi om dugnad … bygger vi den bygda vi selv vil bo i … framsnakker vi … erkjenner vi at den korteste veien mellom mennesker er et smil Sommerhilsen fra Stod-ambassadørene; Eva Østgård, Gunnar Thorsen, Anne Beate Leivann, Marit Smith Sørhøy, Karin Hovde, Liv Kristin Svenning, Nico Bro mann, Geir Olav Skei, Siv Hege Ringseth, Hilde Lillemark, Anne Cathrine Flaten, Bjørnar Valøen, Roar Hatling Jystad, Thea Ystgård Jenssen, Ulrik Vikshåland, Alva Følstad, Hanna Blomli, Tiril Martinus sen, Odin Nessan Ramberg og Agnes Hatling. Og styringsgruppa i BEFEST; Mari Ann Landsem Melhus (rektor Binde skole og leder i gruppa), Ann Inger Sørli (leder Marisletta barnehage), Ingrid-Marie Aas sve-Aune (Stod sanitetslag), Kenneth Elden Dahl (FAU leder), Stine Strand (Folkehelsekoordinator Steinkjer kommune), Karin Ryen, Aud Ramberg (styret i Stod frivillig- sentral) og Nina Rygg (Stod frivilligsentral).

L Ø S N I N G A V K R Y S S O R D

Junikryssord 2022 Bjørn Tore Stene

Kryssord

1 R A

2 M S

3 T A

4 D

5 M A

6 T

7 O A

I

R

8 M E L K

I N G

9 D E

10 M O N E

E 11 R 16 B A

12 A

13 S I

14 S

15 Å R

17 O R

18 D

R O

19 S M Å

20 E V

L

21 D U M

22 P

E N E N E R

23 S E G

E

24 T E R R

E N G

BARNEKRYSSORD JUNI 2022 Bjørn Tore Stene

3/3

BARNEKRYSSORD

1 R E

2 I

3 T

4 0

L

5 S Y 10 F

6 S 8 Ø

Ø 7 D 9 S

N N

U

N

E

K

11 L

E

12 L 16 E

13 S 17 T O

14 M

15 A R K

I

L

18 A

N 19 T

O

I

L

R

20 V

I

D

D

E

R

3/3

Nybygg og restaurering

Made with FlippingBook - Online catalogs