Stod-sus juli 2022

juli 2022 nr 2 53. årgang Løssalg kr 30,-

God sommer!

Denne flotte humla er laget av barn i Marisletta barnehage

Utgiver: Stod Frivilligsentral

Annonsepriser: Neste utgave:

Stoff:

kr. 1 300 for 1/1 side kr. 750 for ½ side kr. 550 for 1/3 side kr. 375 for ¼ side kr. 500 lag og org. kr. 50 kjøp/salg/familie

oktober 2022

Alle som ønsker kan sende stoff til Bygdabladet.

Frist for annonse og stoff:

10. oktober 2022

Saker som ønskes dekket,

Trykk:

Ring: 941 73 476

Stod Frivilligsentral

Brev: sendes Frivilligsentralen e-post: frivillig@stod.no

Layout: Anne Irene Kne = inkl. mva

Åpningstider på Frivilligsentralen : Mandag: stengt Tirsdag - Fredag: 10-14 Ved behov: ring: 941 73 476

frivilligsentralen e stengt fra 11. juli – 16. august.

INNBETALINGER TIL STOD-SUS 26.04.22 - 04.07.22 Tusen takk! Odd Robert Hatling, Arvid Hatling, Jan Erlend Ertsås, Siv-Rigmor Stabforsmo, Vibeke Hansen, Øyvind Moe, Sigbjørn Hatling, Else Strømnes, Jorid og Erling Halseth, Rita Edvardsen, Britt Hanssen, Per Ivar Guldvik, Hillfrid Lovise Gustad, Inger Anna Finstad, Olav Arvid Hatling

Det har kommet inn flere betalinger uten navn, så vi takker for alle bidrag – alle betyr like mye!

Konto nr. 1503.03.26439

Har du behov? Kontakt: Silje Hellem 92294614 Eller Inger P. Moe 48182682

Toalettpapir/ tørkepapir?

Stod idrettslag takker for at kjøpere bidrar til aktivitet i klubben på denne måten. Vi kjører ut dopapir/tørkepapir ca. hver 10. uke. Har du behov for mer papir eller ønsker å gi beskjed om at du ikke trenger papir, så ta kontakt med selger på din rute. Dette kan gjøres uavhengig av de planlagte salgsrundene. Betalingsinformasjon dopapir/tørkepapir Betales til kontonr. 420222384710. Merk med navn på betaler. Eller vipps, Vippskode: 76036, Merk med navn på betaler.

Pris pr pk dopapir: kr 350,- Pris pr pk tørkepapir: kr 250,-

Endelig kom de til Stod - DET BLE SUKSESS!

Det ble lagt ned en del innsats for å få til den perfekte scenen til disse jaktglade guttene.

Jegerpodden sammen med Magnus Hestegrei tok turen til Stod Samfunnshus 28. mai, de hadde Live show til full sal, 130 personer. Kjempesuksess!

130 personer møtte opp.

Etter showet spilte Magnus opp til god stemning, sang og dans.

Innsendt bilde fra Jegerpodden fra Carita Fornes

Dugnadsinnsatsen vil ingen ende ta i Stod, og godt er det Leif Verstad gir seg ikke selv om klubbhuset er ferdig, ivrig ildsjel! Enda en ivrig ildsjel er Geir Aunan som er å se på banen fra tidlig morgen, til sent på kveld. Geir har fått bort all grusen som har havnet der etter snømåking i vinter, banen klippes og anlegget blir godt passet på.Vi heier på innsatsen som alle sammen legger ned!

Gi de en applaus!!!

Disse to karene ser vi mye til Leif Verstad og Geir Aunan

Dugnad - Bidrag - Fellesskap - Tilhørighet De aller aller fleste som leser dette eller vi kan si alle, har vært på dugnad i regi av idrettslag et, gitt et bidrag eller vært med å kjenne på fellesskapet og tilhørigheten dette gir oss. Det jobbes mye synlig, men også usynlig, for at anleggene våre skal ha best mulig kvalitet til en vær tid. Noen står opp grytidlig på morgenene for at vi skal kunna renne på ski i drømmeforhold både i lysløypa, til fjells og den helt unike muligheten vi har i Lia. Dere har gitt bidrag så vi har kunnet holdt alle våre kjøretøy vedlike, det er så viktig når store maskiner som ei tråk kemaskin trenger nye deler, vi har snøscooter, plenklipper som også trengs å passes på. I sommer har det vært aktivitet på banen fra morgen til kveld flere dager i uka, for at vi skal ha en så fin bane som vi har i Stod. Det er montert helt nye nett på nesten alle målene, kjøpt inn 2 nye 5’er mål og iløpet av som meren/høsten kommer det opp minibaner så vi kan arrangere fotballkvelder.

Vi har fått gode rykter på oss når det gjelder rigging av telt og innsatsen vi gjør for Vårt Hjem under Steinkjermartnan, dette er noe vi kan være STOLT av! Vi opplever at vi har det egentlig ganske greit sammen på disse dagene, selv om det kan være tungt arbeid, oppleves som mas når telefonen ringer og du blir spurt om å stille opp, heldigvis er det mange som melder seg fort når disse jobbene står for tur og det er noe styret setter utrolig stor pris på. Når man bidrar på denne måten, kan man tenke at det er derfor vi har muligheten til å ha akkurat de tilbudene vi har i Stod. Meld deg på årets hyggeligste dugnad, sjekk lista på Facebook eller kontakt Hanne på 93496410!

Styret i Stod Idrettslag

Kontaktinfo: Mail: idrettslaget@stod.no Tlf: 93496410 Hanne Oksvold Marianne Sormul Hilde Lillemark Silje Mari Hellem Sigrid Sundfær Janne Aarseth Dag Skatland Robert Guin Kine W. Meldal Geir Aunan Roar Skjeflo Tove Hatling Jystad Ane Marte Bye Barstad

Leder

Nestleder Kasserer

Økonomiutvalget

Allidrett Volleyball Trimgruppa Binde skileik

Ski

Fotball

Anlegg Sommer

Anlegg

Klubbhuset

Jæktsmedgata 6 7725 Steinkjer Telefon: 932 36 039

Busstur 13. juni med Stod pensjonistlag og Kjellerstua

13. juni gikk turen til Vuddu Valley hvor det ble servert kaffe og noe å bite i. Deretter gikk turen til Frosta, med Tautra som mål. Der var det fint å gå i det fine området og se oss litt rundt. Vi fikk besøke kirkerommet.

Vi tok turen til Valberg slektsgård ikke langt unna, der fikk vi servert middag med dessert og kaffe.

Kryssord av Bjørn Tore Stene

Junikryssord 2022 Bjørn Tore Stene

VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Ro ved bordet 8 Fjøsarbeid 9 Ond ånd

LODDRETT 1 Iser 2 Kverne 3 Band

Kryssord

1

2

3

4

4 Datoer 5 Inklusiv 6 Terje Kvarving 7 Årlig arbeidsoppgave 10 Tone

11 Skred 14 Skade

5

6

7

16 Overgang 17 Språkdel 19 Flire litt 21 Fartsreduserende tiltak

8

12 Flatemål 13 Periode 14 Stjernene 15 Tidsperiode 16 Lauget 18 Kortvokst 19 Naturlyd 20 Alene 22 Per Guin

23 Sige sammen 24 Naturområde

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Løsningene finner du bak i bladet.

Barnekryssord av Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD JUNI 2022 Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD

1/3 VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Sniff 7 Sengetøy 8 Stig 9 Sølvi Fredheim 11 Skratte 12 Skrånende terreng 13 Trang 16 Tall

LODDRETT 1 Farge 2 Ikke ut 3 Ujevnhet i kutrøa 4 Slektning 5 Gjøre med nål 6 Klin 9 Bra stor treause 10 Lekkert 13 Kjent bygd 14 Jord 15 Papir 18 Merke etter sår når det er grodd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17 Jentenavn 19 Oversetter 20 Fjellheier

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Løsningene finner du bak i bladet.

1/3

MED HJERTET PÅ RETT PLASS

Hjertet har hoppa opp i halsen. Der det slettes ikke hører hjemme. Hjertet skal brukes til utvikling av gode og tryg ge lokalsamfunn. Der vi lever og bor, i både bygd og by. Forslagene fra Steinkjer kommunes administrasjon for å løse de økonomiske utfordringene gjør vondt. Så vondt at jeg sliter med å få hjertet ned til der det skal være. Vi har livskraftige bygder og lokalsamfunn i Steinkjer. Skolene våre er hjertet i bygdene, det som gjør at pulsen slår. Med hjertet på plass er vi både motiverte og gode på å utvikle våre lokalsamfunn. Kjære kommunedirektør; uten hjertet er vi ikke livskraftige. For å utvikle Steinkjer trenger vi mange sterke lokalsam funn med engasjerte innbyggere som bidrar til å gjøre det best mulig å bo og leve for folk i alle aldre. Vi trenger også livskraftige bygder som legger grunnlaget for ut vikling av viktige arbeidsplasser i landbruket og annen næring i hele kommunen. For å møte framtida på en bærekraftig måte, trenger vi alle på laget. I kommunedirektørens orientering på kommunedelsmø tene ble det pekt på at vi skal gå fra servicekommune til samskapingskommune. Innbyggerne må i enda større grad delta i utvikling av kommunen vår og sammen bidra til å løse fellesskapets oppgaver. Samskaping skjer når vi går sammen for å definere problemer og utvikle nye og bedre løsninger. Ifølge forskere ved Universitet i Oslo er det ikke samska ping når kommunen sender nesten ferdige løsninger på høring og involverer innbyggerne i forprogrammerte prosesser. De peker også på medvirkningstretthet. En tretthet som oppstår når innbyggerne involveres uten at det gir resultater og når det er lav utnyttelse av innbyg gernes ressurser. Sammen må vi sikre at Steinkjer2025 ikke går i den fella, men viser en utviklingsretning vi tror på og der vi lykkes med samskapingskommunen. For å lykkes med samskaping er det helt nødvendig at mange deltar og at aktiviteten skjer nært folk. Jeg tror det er sammenheng med hvor mange fotball-lag, forel dregrupper eller bygdelag vi har og hvor mye dugnad sinnsats vi får utløst. Nettopp fordi frivillig innsats i lengden må bygge på engasjement for det du har kjært. Treffpunktet ungdomsklubb

For laget, for lokalsamfunnet, for naboen eller bestemor. Jo nærmere ditt hjerte, jo større sjans for at du er med. Tenk hvor stor arbeidslyst som utløses hver gang det skal bygges et klubbhus, lages en trimsti eller kjøres en teateroppsetting nært deg. Denne uka er Steinkjer i festivalmodus. Steinkjerfestiva len er et meget godt eksempel der by og bygd går hånd i hånd. Idrettslag og andre organisasjoner i hele kom munen sørger for nok frivillig arbeidskraft. Min påstand er at færre barneskoler betyr mindre hen der i arbeid og samtidig et mye dårligere utgangspunkt for å få flere på laget. I min egen bygd opplever vi for tida ei utrolig utvikling. Stor innflytting av ungdom og unge familier, etterspørsel etter hus og gode tomter, mangel på plasser i barneha gen, økende elevtall på skolen, stor og økende aktivitet i mange lag og organisasjoner og et sterkt næringsliv og landbruk. Det er fantastisk å oppleve den entusiasmen som legges for dagen. I Stod er det en godt utviklet tradisjon å samarbeide med kommunen for å utvikle tilbudet til innbyggerne. Over mange år har bygdefolket bygd eldresenter, til rettelagt idrett- og uteområder for skole og barnehage, bygd barnehage, idrettshall, skolekjøkken, teatersal og håndtverksrom. I samarbeid mellom kommune, barne hage og frivillighet er det også igangsatt flere gode pros jekter for inkludering og fellesskap. Dette er samskaping! Men denne modellen virker ikke uten at selve hjertet, barneskolen, er på plass. Jeg har tro på framtida for bygdenes by. Steinkjer har det beste utgangspunkt for å være en innovativ småby med sterke bygder rundt. Da trenger vi barneskolene som er igjen i bygdene. Mitt hjerte er på tur til å finne plassen sin igjen. Alltid i mitt lokalsamfunn med de modige og hyggeligste folka, klar for fortsatt utvikling av bygda mi. Her kommer en oppdatering fra Treffpunktet ungdomsk lubb. Vi holder til på Frivilligsentralen 3 tirsdager i mnd. 18.30 21.00. Det er en ganske fast gjeng her, men absolutt plass til flere. Det skravles, bakes eller bare chilles rundt i sofaene. Vi har fotballspill og karaoke, muligheter for å se film og serier på storskjerm. Mest populært er nok å gjøre ingenting og suuuuurrffffe rundt på mobilen. I skrivende stund spilles høy musikk og drt flires mye. Ta deg en tur om du tilhører 8 trinn og oppover!! Følg oss på Treffpunktet på Facebook, så får du oppdat eringer på når det er klubb. Er du voksen og har lyst å tilbringe tid med bygdas flotte ungdom, meld deg gjerne som frivillig. Og jeg er ikke alene! Tove Hatling Jystad Stolt Stod- og Steinkjer-bygg

Sommerhilsen fra Marisletta barnehage

17 barn slutter i barnehagen og starter på skolen til høsten. I år var det litt ruskete vær på avslutningen, men utdelingen av permer foregikk i oppholdsvær- og på rød løper. I permen er det samlet små og store kunstverk, samt bilder fra tiden i barnehagen. Vi takker for laget og ønsker lykke til videre! Til alle innbyggere i Stod: God sommer

Barna i Marisletta barnehage er veldig glad i denne sangen.

Denne fine gjengen begynner på skolen til høsten.

Utdeling av permer foregikk på rød løper.

Vi bygger og vedlikeholder store og små prosjekter for offentlige og private kunder. www.kurtbye.no

Vi har hatt sommerens vakreste eventyr i Stod i uke 26 Sommersprell i Stod ble en stor suksess, og grunnen til dette var mange faktorer. 90 flotte barn og ungdommer deltok med godt humør og stort engasjement, sju ungdommer i sommerjobb, utrolig mange frivillige og helt fantastisk vær hele uken. Jeg sitter igjen med utrolig mange gode minner å se tilbake på. Det er mye jobb som legges ned for å organisere denne uken, men det er så verdt det når det blir så bra. Tusen takk for at jeg får lov til å dele denne gode opplevelsen sammen med alle dere som bidrar og deltar på ulike måter. Vi søker støtte gjennom hele året for å få lov til å gjennomføre dette gratis for alle sammen, inkludert mat. At alle får delta gratis er et svært viktig mål for oss da vi ser på dette som et utrolig stort inkluder ingstiltak med fokus på samhold og fellesskap. Det ble lagt ned over 300 dugnadstimer denne uken. Vi er stolt, vi er Stod! I år har vi hatt sju ungdommer i sommerjobb; Emilie Kluken, Arthur Skat

land, Lornts Blomli, Hermod Hatling, Nikolai Jenssen Rønne, Margrete Røliaunet og Emma Andrea Johansen. Sist nevnte har vært sommersprellfotograf, og disse bildene har blitt delt på facebooksiden til Sommersprell i Stod etter hver dag. Her har vi virkelig fått sett mange smil og gode øyeblikk. Det var alt for mange flotte bilde å velge mellom, derfor velger jeg å publisere flere på www.stod.no, også ligger de fleste ute på facebooksiden Sommersprell i Stod. En stor applaus til alle dere som har gjort denne uken mulig; Ingrid-Marie Aassve-Aune, Emilie Kluken, Ståle Berg, Ole Christian Lyngmyr, Helene Lillevold, Nikolai Rønne, Helene Lillevold, Margrete Hanssen Vang, Margrethe Røliaunet, Sigrid Sundfær, Eli Brenntrø, Anne Beate Leivann, Liv Solberg, Camilla Westerhus Finanger, Jon Olav Fossum, Lisa Sofie Johansen, Emma Andrea Johansen, Marthe Røsæg, Inger Pettersen Moe, Veronica Lian, Silje Mari Hellem, Lillian Nordstrøm, Sissel Meland, Gøril R. Skaven, Iselin Kluken, Mats Kluken, Ingvild Stornes, Odd Robert Hatling, Hermod Hatling, Tove Hatling Jystad, Snorre Jystad, Helene Omli, Heidi Skjelvan, Olaug Steinkjer, Linda Borgsø, Thea Ystgård Jenssen, Lisbeth Ekker Rygh, Ole Jørgen Meland, Arthur Skatland, Lornts Blomli, Trond Blomli, Morten Binde Bratberg, Lena Langfjord Jenssen, Marianne Moan, Solrun Ulvin Haugbotn, Ståle Nygård, Hanne Oksvold, Jan Thore Helge, Martine Bye, foresatte som var til stede under disco, Stod sanitetslag, Forr skytterlag, Stod Frivilligsentral, Trøndelag lyd og lys, SMN, Gjensidige stiftelsen, Steinkjer kommune, Fjøssystemer, Husbygg AS, Rune Bjørnes AS, Coop Midt-Norge, Byggmakker Steinkjer, XXL, Skogselskapet, Fjellstyret i Steinkjer. Hilsen Nina Rygg, daglig leder Stod Frivilligsentral

Forr Songlag har det siste halvåret jobbet med sanger innenfor ulike sjangre, og har tre kvelder nytt gleden av å ha med oss Heidi Melgård som dirigent. Vi har det siste halvåret vært mellom 9-12 sangere på øving, hvor Wenke Aasenhuus har geleidet koret gjennom øvingene uten dirigent. Koret stilte opp tradisjon tro på Sunnan og Binde 17.mai med «Norge i rødt, hvitt og blått», «Brudemarsj fra Lødingen» og «Det går et festtog gjennom landet». Det var godt å kjenne på en mer normal 17.maifei ring med korps og korsang. Til høsten kommer Hilde Aasenhuus Fjeldstad tilbake noen kvelder for å geleide koret frem mot KorINT- cup på Verdal og Hilmarfestiva len på Steinkjer hvor koret skal bidra på «Stodkveld». Vi håper også det vil bli anledning for koret til å gi musikalsk juleglede i kirka før jul. Dette gleder vi oss veldig til, og det er alltid plass til nye og gamle sange re på øvingene til høsten. Velkommen skal du være! Vi ønsker alle en riktig musikalsk sommer!

Tlf: 90 77 18 43 Epost: husby-a@online.no - www.husbyggas.no/

Snåsavatnet

Bading ved Mærraholmen. Foto: Liv Solberg

Snåsavatnet venter på to og firbente. Foto: Liv Solberg

Et av Norges beste fiskevann ligger rett utenfor døra Flere som sikkert kan dele bilder fra dette tema

Ti på Iopp Steinkjer

Topptur til Laupshøgda

Ti på Iopp Steinkjer. Stod er med på turene til Ti på topp i år også, denne gangen er det en flott tur som heter Laupshøgda. Denne er ca. 5 km tur/retur. Kjør oppover Gosenvegen fra Binde i 2.5 km. Ta til venstre ved Ti på Topp-skilt og følg skiltingen ca. 100 meter til parkeringsplass. Turen starter på avlingsvei, som før 1957 var bygdeveien forbi gårdene. Så går stien inn i skogen og terrenget blir etter hvert noe brat tere. På toppunktet får du servert fin utsikt over deler av Stod, samtidig som du skimter deler av Snåsavatnet og fjellområder i Kvam. Toppvert Einar Martin Finstad har ordnet med trivelig lesning oppi denne kassa på toppen av Laupshøgda. Der står det om plassen og hva du kan se av fjell rundt deg. Foto: Einar Martin Finstad

Vi hjelper deg med alt du trenger en rørlegger til, og leverer komplette bad og våtrom.

Avdeling Steinkjer Avdeling Verdal Telefon: 741 70 970

En sommerhilsen fra Estetikkgruppa

glede. Vi har måttet kjøpe nye oppheng til blomsterb rua, da mange av kassene forsvant i vinter. Takket være mulighet om søknad om «estetikkmidler» hos Steinkjer Kommune har vi midler til å dekorere bygda vår også i år. Takk til Stod Sanitetslag for godt samarbeid rundt innk jøp av flotte Surfinablomster fra Blomsterbua, og også Kjøraas Gartneri for flotte planter når prosjektet ble større enn først forespeilet.

Estetikkgruppa fikk en trå start rundt påske. Frosten slapp ikke taket i pottene, og når påskeliljene først kom på plass ble kulden for påtrengende. Det ble derfor en noe kortvarig glede. Før 17.mai kom det derfor på plass noen stemorsblomster før det i juni ble sommerblomster tradisjon tro, både på Binde og på Sunnan. Stemorsblom stene skal få nytt liv i krukker rundt om i bygda til videre

Ha en blomstrende fin sommer, og følg oss gjerne på Facebook: «Estetikk i Stod»

Brysæomvækka i uke 24

I uke 24 arrangerte BEFEST brysæomvækka igjen. Pensjonistene på fredagskaffen fikk besøk av Lena Bjørnback som jobber i Steinkjer Frisklivssentral. Hun holdt et foredrag om psykisk helse blant eldre. Det var et godt oppmøte, og et veldig interessant tema å høre om. Ikke alle er like flinke til å snakke med andre om ting som plager oss, da er det greit å se at det er flere som har det slik – og at det finnes hjelp å få. Vi får også tips om hvor dan vi kan se at andre ikke har det så bra, og enkle ting vi kan gjøre for å oppmuntre hverandre.

BEFEST til å undervise i skolen hver torsdag etter påske. Ingrid-Marie er utrolig engasjert, og tålmodig – begge deler har kommet godt med når 1.-7. trinn sammen skulle sette opp forestillingen «den magiske skogen, rubinene som forsvant».

Med lyd og lys fra hennes mann Jan Willy og tre skoleelever ble dette en flott forestilling. De har ikke

Pensjonistene på fredagskaffen fikk besøk av Lena Bjørnback som jobber i Steinkjer Frisklivssentral

Det aller største denne uken var skoleforestillingen. Torsdag kveld startet vi den store forestillingen på kveld stid, da var det foresatte som var publikum. Vi var så heldige å få et foredrag fra Sigrid Grætan Øksnes som er helsesykepleier ved Egge Ungdomsskole. Dette handlet blant annet om hvordan vi kan bry oss om og se barna våre og hverandre, og hvordan kan vi kommunisere bed re. Ingrid-Marie Aassve-Aune har blitt engasjert gjennom

Lyd- og lysmestrene!

hatt mange timene med øving når man tenker på at det er mange torsdager som går bort i fri i mai, men jaggu klarte de det. Utrolig flotte elever og lærere har job bet utrolig bra for å få til et flott resultat. Full sal begge dager! Ikke alle elevene var på scenen, dette fikk de velge selv. Mange har hatt like viktige oppgaver; skifte mikrofoner på skuespillere, sette fram rekvisitter under sceneskifte, finne bakgrunn til lerret, styre lyd og lys under forestilling med mye mer. Alle er de like viktige! Tusen takk til elevene på Binde skole for en flott som meravslutning. I forkant av denne uken har Stod-ambassadørene hatt møte og laget noen «regler» som vi skal henge opp i

1.-7. trinn viser forestillingen «Den magiske skogen, rubinene som forsvant».

bygda vår. Grunnlaget for disse er forrige brysæomvækka før jul hvor det var en arbeidskveld med foredrag for foresatte i barnehage og skole, og en kveld åpent for hele bygda. Alle som bor i bygda vår, har hatt mulighet til å være med å bestemme hvordan vi ønsker å ha det i fellesskap. Det som kom fram på arbeidsøktene på disse kveldene ble summert sammen av Sintef, og senere brukt av Stod-ambas sadørene når de skulle skape de nye «reglene». Vi startet med å kalle det «Stod-reglene», men gikk over til at tittelen blir «Hos oss i Stod …». Vi kan for første gang presentere dette arbeidet i Stod-sus. Dette er noen punkt vi håper at alle sammen ser på og lever etter. Sammen er vi sterke. Hos oss i Stod … sier vi hei til alle … så tenker vi positivt om andre … snakker vi sammen … samles vi om dugnad … bygger vi den bygda vi selv vil bo i … framsnakker vi … erkjenner vi at den korteste veien mellom mennesker er et smil Sommerhilsen fra Stod-ambassadørene; Eva Østgård, Gunnar Thorsen, Anne Beate Leivann, Marit Smith Sørhøy, Karin Hovde, Liv Kristin Svenning, Nico Bro mann, Geir Olav Skei, Siv Hege Ringseth, Hilde Lillemark, Anne Cathrine Flaten, Bjørnar Valøen, Roar Hatling Jystad, Thea Ystgård Jenssen, Ulrik Vikshåland, Alva Følstad, Hanna Blomli, Tiril Martinus sen, Odin Nessan Ramberg og Agnes Hatling. Og styringsgruppa i BEFEST; Mari Ann Landsem Melhus (rektor Binde skole og leder i gruppa), Ann Inger Sørli (leder Marisletta barnehage), Ingrid-Marie Aas sve-Aune (Stod sanitetslag), Kenneth Elden Dahl (FAU leder), Stine Strand (Folkehelsekoordinator Steinkjer kommune), Karin Ryen, Aud Ramberg (styret i Stod frivillig- sentral) og Nina Rygg (Stod frivilligsentral).

L Ø S N I N G A V K R Y S S O R D

Junikryssord 2022 Bjørn Tore Stene

Kryssord

1 R A

2 M S

3 T A

4 D

5 M A

6 T

7 O A

I

R

8 M E L K

I N G

9 D E

10 M O N E

E 11 R 16 B A

12 A

13 S I

14 S

15 Å R

17 O R

18 D

R O

19 S M Å

20 E V

L

21 D U M

22 P

E N E N E R

23 S E G

E

24 T E R R

E N G

BARNEKRYSSORD JUNI 2022 Bjørn Tore Stene

3/3

BARNEKRYSSORD

1 R E

2 I

3 T

4 0

L

5 S Y 10 F

6 S 8 Ø

Ø 7 D 9 S

N N

U

N

E

K

11 L

E

12 L 16 E

13 S 17 T O

14 M

15 A R K

I

L

18 A

N 19 T

O

I

L

R

20 V

I

D

D

E

R

3/3

Nybygg og restaurering

Klubbhuset

Klubbhuset nærmer seg helt ferdig. Plattingen gjennom går siste finpuss i disse dager med trapp og en inngang tilrettelagt for alle. Til høsten skal vi montere lyd-dem pende plater sånn at det blir bedre å prate og høre når vi møtes over en kopp kaffe. Det kommer også til å bli sett nærmere på stoler og bord utendørs som er tilgjengelig på den nye plattingen. Vi tar gjerne i ot andre forslag til forbedringer og utvikling av huset! Til høsten vil kveldsmatserveringen starte opp igjen, og da ønsker vi flere med på kjøkkenlaget. Det er utrolig trivelig kjøkkentjeneste, mye prat og trivsel og bonusen er at du blir bedre kjent med folket i Stod. Vi ønsker at klubbhuset skal være i bruk så ofte som mulig. Du kan leie det til barnebursdager, klassetreff, 90-årslag eller annen moro. Vi håper du ser muligheten for å kombinere trivelig prat rundt et måltid eller en kopp kaffe, samtidig som uteområdene benyttes. Kontakt ang utleie: Tove Hatling Jystad, tlf 41 41 34 41. Stod idrettslag valgte på årsmøtet et styre for driften av klubbhuset som består av Tove Hatling Jystad (leder), Kristin Ystgård Jensen samt leder i fotballgruppa og leder i skigruppa. Til å hjelpe oss med vedlikehold har vi et dream-team i Einar Finstad og Geir Aunan. Ansvarlig for

nøkkelsystemet er Ragnar Haugbotn. Velkommen til klubbhuset!!

Bildedryss fra Sunnan

Fotograf Guttorm Viken

Estetikkgruppa planter til blomsterbrua, Margete Hanssen Vang og Line Borgedal

Bordkleing ble skiftet på dugnad på Sunnan grendehus. (mer informasjon om dette kommer ved neste nummer).

17. mai på Sunnan

Fotograf Guttorm Viken

17. maitoget på Sunnan med flaggborg fra 7. trinn, Binde skolekorps, Forr Songlag og Sunnanbygg

Dagens taler; Nina Camilla Arnesen

Hjelpere på Sunnan Grendehus. Fra venstre: Synnøve Viken, Anne Skjeflo, Tove Berg, Trond Berg, Brit Tove Asp og Elin Vikan Røsæg.

Forr Songlag

Renovasjon informerer:

Fretex tar imot alt - også det som er slitt og ødelagt Fretex er takknemlige for alt av tekstiler, tilbehør og sko. Selv om gardiner, klær, undertøy, sengetøy, tøyrester og andre tkstiler er slitt og ødelagt - så kan de brukes til materialgjenvinning, som for eksempel til isolasjon, tepper, pussefiller eller redesignprodukter. Gavene i Fretexboksene kan godt være slitte og ødelagte, men vi ber om at de er tørre og rene. Takk!!

Tlf. : 412 89 479

Steinkjer 2025 - Stod – et blomstrende lokalsamfunn!

Kjære Stodbygger! Mange mennesker, både i og utenfor bygda, ble ganske så imponert over antall arbeidsplasser, omsetning og lønnsomhet i bygdas næringsliv da tallene ble presentert på Bolystmøte tidligere i år – omsetning årlig på lag 300 millioner og sysselsetter 280 personer. Denne verdiska pingen er selve grunnfjellet i velferden vår, gratis helse, gratis skole, bredbånd og veinett. Distrikts-Norge står for en stor andel av denne verdiskapingen. Men skal denne verdiskapingen opprettholdes i bygda, trenger vi arbe idskraft, og arbeidskraft krever mennesker. Skal menne skene fortsette å bo i de respektive lokalsamfunn, er vi avhengig av å sikre skolen, barnehagen, nærbutikken og et mangfold av kulturtilbud. Nå må vi støtte politikerne i Steinkjer kommune i arbeidet med å skape livskraftige lo kalsamfunn. Vi må vise hva bygda står for og ta kampen.. Som de fleste i Stod er godt kjent med foregår det en stor debatt i kommunen omkring utvikling av Steinkjer – «Steinkjer 2025». Steinkjer har mange muligheter, men også mange utfordringer. Det blir flere eldre og færre unge, flere i utenforskap samtidig som det skjer en sen tralisering av bosetting. Kombinert med disse endringene utfordres kommuneøkonomien. Disse forholdene gjør at det er behov for en «kursendring». Den tradisjonelle måten å møte slike utfordringer på er å legge ned små enheter og sentralisere tilbudene. Det unike med Steinkjer, sammenlignet med mange andre kommuner i Norge, er at det fortsatt er sterke og livskraf tige lokalsamfunn der det bor mennesker som med stort engasjement vil utvikle lokalsamfunnet. Og Stod er abso lutt i særklasse! Her blomstrer frivilligheten, det skapes flotte møteplasser, vi utvikler det ene bolyst-prosjektet etter det andre, vi samarbeider på kryss og tvers, vi regis trerer at mange vil flytte til Stod og vi har økende elevtall på skolen. Og ikke minst – vi har et offensivt næringsliv. All grunn til å være stolt! Frivilligsentralen, gjennom bolystgruppene, valgte å ta initiativ til at alle lokalsamfunn i Steinkjer skulle samar beide med hverandre og med kommunen i arbeidet med Steinkjer 2025. Dette for å styrke og inspirere kombinert med å forebygge konkurranse mellom lokalsamfunnene – forebygge at «når krybba er tom bites hestene»….. Alle lokalsamfunnene i Steinkjer er av den formening at nettopp Steinkjer har en mulighet for å skape vekst kom

binert med en bærekraftig kommuneøkonomi gjennom å samskape med lokalsamfunnene – ut fra prinsippet om hvordan kan vi sammen ta mere ansvar og skape merver di? Samarbeidet mellom lokalsamfunnene resulterte blant annet i at kommuneledelsen i vår har gjennomført 12 lokalsamfunnsmøter. Formålet for kommunen var å få kunnskap om hvert lokalsamfunn og et bredest mulig kunnskapsgrunnlag med tanke på at politikerne skal tryg ges på hva som er riktig retning i utviklingen av Steinkjer – «Steinkjer 2025». I Formannskapsmøte 22.06 ble kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag og forslag til retning for Steinkjer 2025, framlagt. Administrasjonen foreslo å møte behovet for en bærekraftig kommuneøkonomi med en svært sentraliserende innretning; blant annet en dramatisk endring av skolestruktur der blant annet Binde skole ble foreslått nedlagt. I tilknytning til dette er det mange av dere i Stod som har bidratt i media, både gjennom re daksjonelle omtaler og med debattinnlegg. Utrolig flott! Imidlertid er det viktig å påpeke at politikken i Steinkjer ikke støtter kommunedirektørens forslag til strukturen dringer. Uansett ble det i Formannskapsmøte besluttet at forslagene skal til bred høring i Steinkjer, med hørings frist 15.08. Og her er det viktig at hvert lokalsamfunn melder seg på. I Stod vil vi gjøre det slik: • Vi samarbeider om et felles høringssvar på tvers av lag, organisasjoner, FAU, barnehage, næring sliv og andre.

Åpnet møte i Stod Samfunnshus 08.08 kl 1900 Agenda: Presentasjon av pågående prosjekter i Stod Diskusjon om høringssvaret fra Stod Kaffe

Stod Samfunnshus og bygdeutvikling / Stod Frivilligsentral v/Aud Ramberg

Vi er helt avhengig av støtte fra dere i bygda for å klare å utgi Stod-Sus og vi setter pris på alle bidrag som kommer inn. Benytt Vipps eller innbetalingsblanketten under . ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #

Støtte til Stod-SUS

Stod-SUS v/Stod Frivilligsentral 7717 STEINKJER

1503 03 26439

Made with FlippingBook - Online catalogs