Stod-sus juli 2022

Kryssord av Bjørn Tore Stene

Junikryssord 2022 Bjørn Tore Stene

VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Ro ved bordet 8 Fjøsarbeid 9 Ond ånd

LODDRETT 1 Iser 2 Kverne 3 Band

Kryssord

1

2

3

4

4 Datoer 5 Inklusiv 6 Terje Kvarving 7 Årlig arbeidsoppgave 10 Tone

11 Skred 14 Skade

5

6

7

16 Overgang 17 Språkdel 19 Flire litt 21 Fartsreduserende tiltak

8

12 Flatemål 13 Periode 14 Stjernene 15 Tidsperiode 16 Lauget 18 Kortvokst 19 Naturlyd 20 Alene 22 Per Guin

23 Sige sammen 24 Naturområde

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Løsningene finner du bak i bladet.

Barnekryssord av Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD JUNI 2022 Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD

1/3 VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Sniff 7 Sengetøy 8 Stig 9 Sølvi Fredheim 11 Skratte 12 Skrånende terreng 13 Trang 16 Tall

LODDRETT 1 Farge 2 Ikke ut 3 Ujevnhet i kutrøa 4 Slektning 5 Gjøre med nål 6 Klin 9 Bra stor treause 10 Lekkert 13 Kjent bygd 14 Jord 15 Papir 18 Merke etter sår når det er grodd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17 Jentenavn 19 Oversetter 20 Fjellheier

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Løsningene finner du bak i bladet.

1/3

Made with FlippingBook - Online catalogs