HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_V

H I STOR I SKE MEDDELELSER OM K Ø B E N H A V N UDG I V E T AF KØBENHAVNS KOMMUNALBE S TYREL S E

VE D S I G U R D J E N S E N STADSARKIVAR

F J ERDE RÆKKE • V. B I ND HÆFTE 1— 2

KØBENHAVN I KOMMI S S ION HOS G. E. C. GAD 1957

KØfcsNHM? Uo « O M u Is': u:SUOTEKEfc KV<<: S^l!3L(OI £K 3 . LÆ SE SA L EN

Made with