HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_V

R E T T E L S E R

S. 9, 1. 7: 1721, læs: 1921. S. 17, 1.5-6: stadsdyrlæge, læs: stabsdyrlæge. S. 17, 1.13: Jansen, læs: Janssen. S. 63, 1.18: Carl, læs: Christian. S. 76, 1.11 f.n.: G., læs: Carl H. S. 280, 1. 10: oberst, læs: overkonduktør.

S. 323, 1. 2: 104, læs: 204. S. 329, 1. 3: I.D., læs: D.

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER

Made with