Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Co se týká četnosti působení, nejvíce organizací se zapojuje do činnosti Rady Evropské unie a Evropské komise, na jejíž činnosti se účastní 23 dotázaných od- dělení. Účast na činnosti dalších pracovních skupin je s výjimkou dvou výše uve- dených organizací velmi individuální. S velkým odstupem je dalším uskupením, na jehož činnosti se dotazovaná oddělení podílejí sdružení BEREC (4 oddělení):

Rada EU

23 odpovědí

Evropská komise

23 odpovědí

BEREC

4 odpovědí

ENISA

2 odpovědi

WG DELTA

1 odpověď

jiné

1 odpověď

EUIPO

1 odpověď

ERGP

1 odpověď

EaPeReg

1 odpověď

DSM Strategic subgroup

1 odpověď

DG TAXUD

1 odpověď

Coreper II

1 odpověď

CEPT ComITU

1 odpověď

Analýza vztahů mezi způsobem účasti a organizací ukazuje, že nejčastější formou účasti oddělení na zahraničních vyjednáváních je činnost v rámci pracov- ních skupin Rady Evropské unie zajištěna kombinací stálého zastoupení v Bruselu společně s národním expertem. Výsledky pracovních skupin pak často mohou být přejímány jen českými úřady, které se jednání přímo neúčastní. V případě účasti na jednáních skupin Evropské komise převažuje forma osob- ní účasti zástupců oddělení. Zde je hlavní alternativou účast stálého zastoupení v Bruselu v kombinaci s národním expertem. V případě všech dalších skupin je převažující osobní účast pracovníka daného oddělení. Vztahy mezi pracovními skupinami a typem účasti determinuje následující Obrázek č. 4.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online