Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 4. Pracovní skupiny a typ účasti

WG DELTA (Digital Education, Learning, Teaching and Assessment) PS Rada EU PS EUIPO PS BEREC / ERGP Jiné Evropská komise ENISA EaPeReg DSM Strategic Subgroup DG TAXUD Coreper II - Stálé zastoupení v Bruselu (SZB) CEPT ComITU - Výbor pro záležitosti ITU

1 4 1

16

6

1 7 1 1 1 1 1

6

10 2 6

1

1

Osobní účast

Neúčastníme se

Účast SZB i národního experta

Stálé zastoupení v Bruselu (SZB)

Zdroj: vlastní výzkum Příprava podkladů v oblasti digitální agendy Evropské unie z hlediska jazyko- vé formy je různorodá, žádná z forem však nemá jasnou převahu. Část respon- dentů uvádí, že vyrovnaně připravují podklady jak v češtině, tak v cizím jazyce. Rozložení jazyku přípravy podkladů je vzhledem k oddělením následující:

téměř vždy v českém jazyce (90% – 100%)

6 respondentů

především v českém jazyce (kolem 75% v češtině)

2 respondenti

rovnoměrně rozděleno mezi český a cizí jazyk (50/50)

8 respondentů

především v cizím jazyce (kolem 75% cizí jazyk)

7 respondentů

téměř vždy v cizím jazyce (90% – 100%)

3 respondenti

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online