Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

6 – Pokud je Vaše agenda (v jakékoliv míře) zaměřena směrem ven – do zahraničí (vyjednávání v EU), jakých pracovních skupin se účastníte (a jakou formou)? V rámci Rady EU: / V rámci Evropské komise: • osobní účast • Stálé zastoupení v Bruselu (SZB) • účast SZB i národního experta • neúčastníme se Účastníte se ještě jiných pracovních skupin? Pokud ano, vypište, v jakých: 7 – Jak často připravujete v rámci digitální agendy EU podklady v českém a cizím jazyce? • téměř vždy v českém jazyce (90% ČJ) • především v českém jazyce (75% ČJ) • rovnoměrně rozděleno mezi český a cizí jazyk (50% : 50%) 9 – Očekáváte v rámci Vaší digitální agendy příchod nových legislativních či nelegislativních iniciativ? • ano, uveďte, jaká: • ne 10 – Jste na tyto nové iniciativy personálně připraveni? • ano • ne 11 – Kolik zaměstnanců zaměřených na digitální agendu EU z Vašeho oddělení za poslední rok odešlo? Uveďte počet: 12 – Kolik zaměstnanců zaměřených na digitální agendu EU do Vašeho oddělení za poslední rok přibylo? Uveďte počet: • především v cizím jazyce (75% cizí ) • téměř vždy v cizím jazyce (90% cizí )

44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online