Kraks Vejviser 1938 gaderegister

Afdeling I I . A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne Kubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. y.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Norrebrog. 63), 13(Arresog. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), .19 (Jagtv. 227), 20 (Toftogaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25(Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., livor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik vedF l — F 20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15 ; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V2) og Vanløse (12 V8), Dø frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14.,F 1., F 2. ogF 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn. Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

I H® O

■S fe s g9 2 (5 -»MS

G a d e

o g HJ3

G a d e

?Ja

Kvarter eller

Sogn

Post­

kreds

Kom­

Valg­

Post­

Sogn

mune

(Kirke)

Rode­

kontor

kontor

kontor |

Social­

Social- ;

distrikt

distrikt

(Kirke)

Politikr.

Politikr.

p Brønshej 21 Grendals 12V2 8 8 Agerlandsvej........................ 7 2 3 Agørmosen Valby . . . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Agerskovvej Valby. . . . 1-13 V Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 A gersøgade........................ K Rosenborg 4 Trinitatis

s Sundbyvest. 25 Ilojdevang6 9 S 4 4

Aabakkevej . .

Aabenraa

Hvidovre Rødovre Gjentofte

Hvidovre A 4 S Rødovre A4 S Vangode A l N

Aabjergvej Vanløse . . .

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7 1

Frdbg.

F5 St. Thomas F30 F

Agertoften Gjentofte. . . Aggersborggade.................... voldvej ) Resten . . . . Aggervej Vanløse . . . . Agnetevej............................. Ahlmanns Allé Hellerup . . Ahlmannsgade.................... Ahrenkildes Allé . . . . gade (

15-31 - 33—55 - 48—54 - 56—78 -

— F 2

---

- -

0 Udb.Klædebo 18 Frihavns

6 7 2

2—46 N Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 Aggers-) 1-15 og 2-1 4 . Brh. Brønshej

21 Grøndals 12V2 8 8

— -

- -

-

-

— 14 Hellig Kors -

-

Brønshej

— - — -

- •

Brorsons

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 S Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4

— 12 0 - Taarnby A2 S — 12V2 - Rødovre A 4 S 21 Grendals 12V3 8 8 - -

80-86

Taarnby

Ahlefeldts- (ni. Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5

Aabyhøj Allé Kastrup . . (Restnl.Nr.ogl.Nr. Aadiget Islev Vanløse . . Aadalsvej (1-57.

— .

- -

P Brønshøj

2-18 -

Trinitatis

-

— -

Gjentofte

Hellerup Al N

Rødovre

N Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11S 6 1 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 S Sundbyøster 24 Nathanaels 9N 4 4

( 88—110 N Udb. Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 Ahornsgåde .........................

Aagade .

— -

- 8 -

Anna

(112—144 -

Brh.

Husum 23 Husum 12V2 8 8 Alirensbergsgade . . . . 20 Timotheus 14 S 9 6 Ajax Allé Valby . . . . 23 Husum 15 V 8 8 Aktæons Allé Valby . . .

Aagerupvei . . Aahaven Valby •

Vigerslev Husum Gladsaxe

Hvidovre Hvidovre Taarnby

Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S Kastrup A2 S

. ( ulige Nr. . Brh.

AaKanaevej 1 ]jge Nr__ . Aakjærs Allé Seborg . . .

— -

- -

-

-

Bronshøj Davids Vanløse

A lbaniensgade................... Alderdomsvoj Kastrup . .

S Sundbyøster 24 Allebelgens 9 N 4 4

Søborg A 2 N

2 8 Aldersrogadej1 1y'Jf

0 Vnl.

Udb.Klædebo Vigerslev

18 20

Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos

8 1

10 12V3

7 8

Aalborggade . . Aalekiste- ( 4

15 S 15 V

9(j 0 N

- Aldørstrøst Passage . . . N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1

— - - — 12V3 -

(21-237 og 14-252 -

Vanløse 21

vej

19 og2—28 Vb. Vigerslev 20 Timothous 14 N 9 6 Alexandervej Charlottl. . . N Vigerslev 20 Timothous 12V3 9 6 Alhambravej......................... Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 7 Alléen K astrup.................... — - - Alexandravej.........................

Gjentofte

Messias A l N

J (33-65 og 30-80

N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

Aalstrupvej Valby . . . . Aalykkes Passage Aalykkevej. . . Aarestrupsvej Valby . . ■ gade 79—113og50—112 - Aarhus- 1—43 og 2—48 Aarslevvej Islev Vanløse. . Aastrupgaardsvej Valby. . Aavangsvej Valby . . . . Aavendingen . . Abel Cathrines Gade . . . Abels Allé Sebor Abildgaardsgade 0 Aarhus Plade. .

V Frdbg.

F 12 Frederiksbg. F lø F Kastrup A2 S F 9 Frederiksbg. F20 F Solbjærg - - — F 10 Frederiksbg. F1V - — -

Taarnby

F Brønshøj

21 Grøndals 12V2 8 8

( 1—29 F Frdbg.

0 Valby 20 Timotheus 14 S 9 6 Allégade . . . .{31-37 - Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 ( 2—28 - ø Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7 2 Allersgade . . . < — - Hans Egedes - - -

i 1—15 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 11 N 8 7

— -

-

- .

17 -

Samuels

-

_ .

Rødovre Hvidovre Hvidovre

Rodovrø A4 S Hvidovre A 4 S Hvidovre A4 s

1 2—18

13

Allingvej Valby.................... Almevej Hellorup . . . .

Hvidovre Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gladsaxe

Hvidovre A 4 S Messias A l N

Brh.

Husum 21 Husum 12V2 8 8 Almindingen Søborg . . .

A 1 N 9S 4 4

Vangøde Hojdevangs

V Udb. Vester 9 Maria

1 6 5 A lperosøvoj........................ Alrunevej Hellerup. . . .

S Sundbyvest. 25

Gladsaxe A2 N

Gladsaxe

Vangede A 1 N Gladsaxe A 2 N V Udb. Vester 10 Enghave 140 5 C Ilusam 21 Husum 12V2 8 8 S Amagerbro 6 Christians 2 S 4 4 Brh.

østervold 3 Esaias

6 3 2 Alsgade

Brh.

Husum 23 Husum 15 V 8 8 Alsikemarkeu Seborg. . . F Utterslev 21 Grendals 12V1 8 8 Alstedvej

Abildhøj

Abrikosvej. • •

(1-43

V Udb. Vester 9 Elias

101—133. . . .

1 5 5

Absalons-

Amager( Boule-; vard j

— -

-

- -

_ .

- - - - - - -

2—32 - 34—48 -

Apostel

2—14 .

H. Tavsens .

gade 1

— - Getlisemane

-

24 Sundby

80-110 - Eksercerpl.

V Frdbg. Hvidovre K St. Annæ V.

- -

Acaciavej

F 1 Solbjærg F30 F Hvidovre A 4 S

118-130 - Amagerbro 6 Christians

— -

— 24

\

Achilles Allé Valby . . .

132-134 •

7 3 2

1—31 37—49 51-69 73—111 115—151 153—177 179—197

S Amagerbro 6 Frelsers 9 N 4 4 - Sundbyøster 24 Nathanaels -

3 Garnisons Frederiks - St. Pauls

1-61 63-9E

- -

— .

- -

- - . - -

--• —

- - - - -

— - — - — - — 25 — - —

95—111. . . . 113-117. . . .

Sundby -

.

— 8

9 0 -

Adel-

— 4 Garnisons — 3 ' -- — - Frederiks

-

- - - - - -

-

4-32 " 34—58 - 60-102 - 106—108 -

7 - - 8

gade

Filips

— - -

. Simon Peters -

— - — F 3

_ 9 S

Amager- 199—295

St. Pauls

2—26 - Amagerbro 6 Christians 2 S - -

brogade)

F 4 St. Lukas F20 F

j l - !5og2—12 F Frdbg. ' (17--19ogl4-16 -

Adilsvej

— - - — - •

.

28 - 30—32 - 52—88 - 90-120 - 122—130 - 132—296 -

24

— - Nathanaels - -

-

Admiralgade. . Adolph Steens Allé . . . Adolphsvej Gjentofte . . Adriansvej. . ■ Aftenbakken Seborg . . . Agavevej Hellerup. . . .

4 Holmens

K Øster V Frdbg.

8 2 3

-

F 5 St. Thomas F3ø F Gjentofte A l N

34—50 - Sundbyvestr.

— - — -

-

- - -

Gjentofte Gjentofte Gjentofte

Sundby

— 9 S

S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4

— - Hejdevangs •

Vangede A l N MessiaB A l N

— 25

--

- ■ -

3

o

\

Made with FlippingBook flipbook maker