Stod-sus desember 2022

Åtte soldater døde på Tangen i 1940 – søndag ble de hedret av forsvarsministeren

«Far klarte å hoppe av toget, så han ble rela tivt lite skadd. Folk på en gård i området tok vare på han – men da måtte han ikke snakke nordlending. De ba han oppføre seg som en tomsing» , fortalte Størker Pedersen Søndag 9. oktober brukte forsvarsminister Bjørn Arild Gram mye av dagen i Stod. Han startet med å legge ned en krans ved krigsminnesmerket på Tangen, som lig ger ca. åtte km nord for Binde sentrum. Der døde åtte soldater og 40 ble skadet da toget de satt i kolliderte 3. mai 1940. Etter kransenedleggelsen deltok Gram på lunsj og foredrag i Stod samfunnshus. Det var Forr historielag som arrangerte. – Det var ca. 40 personer som kom til Tangen, og så var det ca. 70 som kom til lunsj og foredrag i samfunnshuset. Det kom flere enn vi hadde ventet, men det var veldig gledelig, sier Jon Anders Bratberg, som er leder i Forr historielag. – Vi er to år på overtid, men det må koronaen ta skylda for. For to år siden var det 80 år siden den tragiske hen Minnesteinen som står på Tangen, er et minne om åtte soldater som døde. Soldater fra IR14 Helgelands-batal jonene skulle fraktes sørover. På Tangen kolliderte toget de satt i med et tomt persontog. I tillegg til åtte døde, ble 40 skadet. En av de skadde var Størker Pedersens far, Gustav. delsen skjedde. To tog kolliderte

else av krigen aldri ble fortalt, sa Størker Pedersen. Lite bruk og kast Det var Per Jarle Eriksen fra Levanger som holdt det andre foredraget. Han har vært aktiv innen Forsvaret, blant annet som medlem av Norges Forsvarsforening (NFF) sitt presidentskap og med et stort engasjement for de Nordenfjeldske Dragoner og bevaring av kulturhis toriske verdier på Rinnleiret. Eriksen snakket først litt om militære uniformer, at det var lite med bruk og kast den gang, som i dag. – Uniformene ble omsydd flere ganger. Det ble skiftet snorer og knapper, sa Eriksen, som selvsagt snakket om felttoget i Stod. Stod var i front i 14 dager – Belastningen på bygda Stod var stor. Når man repre senterer fronten i en krig i 14 dager, merkes det. Men det var et eksempel på god motstand. Hvordan de klarte det kan man lure på, for de hadde knapt sambandsut styr. Det ble også spart på ammunisjon, noe som ble en «gave» til dem som kom etter. Det var flere etterkommere etter dem som var med i togulykken på Tangen som var til stede på historielagets minnemarkering. Før foredraget serverte historielaget gratis lunsj, og etter foredraget var det kaffe og kake. Tekst: Trine Binde Bratberg

– Far klarte å hoppe av toget, så han ble relativt lite skadd. Han gjemte seg i skogen ett døgn, og etter det gikk han til en gård – der det viste seg at de hadde bruk for en arbeidskar. Militæruniformen ble kastet, og deretter ble han dresset opp med gårdeier ens klær, da de to var noenlunde like store. Men ettersom far var nordlending, fikk han ordre om å ikke snakke. «Vær litt tomsete», sa de til han. Slik hadde det seg at min far kom til Stod, sa Størker Pedersen, som var én av to som holdt foredrag om krigen i Stod. Snakket knapt om det Gustav Pedersen døde for en del år siden. Det hører med til historien at han traff ei ung jente på en nabogård til Kluken i Stod, der han ble «tatt vare på» etter togkrasjen. Han giftet seg med Ingrid i 1944. – Det var en som sa til meg for flere år siden, at «hadde det ikke vært for toget som kolliderte på Tangen, hadde ikke du vært født». Det hadde han rett i. Når det gjelder faren min, er mitt inntrykk at folk i Stod slo ring om han, men han snakket aldri om detaljer fra det som hendte under krigen. Jeg må bare konkludere med at fars opplev

Tangen i Stod - fem menn ved bauta - 9. oktober 2022 Foto: Gunn Bratberg

Made with FlippingBook - Online magazine maker