ThovvaldsensMuseum_1895

288

218 Side

Side

Salomos Dom R.-Skitse Satyr og Bacchantinde dan­

Musernes Dans paa Helikon R.................. .. 8, 59— 60, 75 Nadverens Indstiftelse R. 11, 137 Napoleon B 43, 183 Narcissus R............................... 227 Narischkin, Fyrstinde, B 172 Natten R. 9, 90-92, 102; Do. Tegn............................. 216 Nemesis R. 171 — 172; Do. St. 186, 188, 222 Nessus bortfører Deianira, R. 160 Oehlenschläger B.................... 229 Orion R..................................... 227 Ostermann, Grevinde, St. 9, 102— 105 Pan lysten R............................. 232 Pan lærer en lille Satyr at spille R..................... 100— 101 Pareerne R 92, 180 Pegasus R.................................. 5 ° Perseus bortførerAndromedaR. 87 Pius VII B. 37, 47; Do. Min­ desmærke 12, 28, 35— 39, 216, 223 Poesiens Genius R . 40, 179, 188 Poesiens og Harmoniens Ge­ nier R.................................. 147 Poniatovski St. II, 12, 29, 30 -3 1, 46, 99, 107, 219; Do. B................................... 77 Potocki, St 11, 12, 167— 169 Priamos bønfalder Achilles om Hektors Lig R. . 75— 77, 265 Prometheus og Minerva R. 79—82 Provinsialstændernes Indførelse R........................................... 223 Præsten Hans Madsen og Jo­ han Rantzau R .................. 49 Psyche bæres til Himlen R. . 214 Psyche, lille, St........................ 227 Psyche med Urnen St. 9, 54, 213 Psyche vil dræbe Amor R. 54, 197 Rafaels Minde R...................... 48 Rantzau Breitenburg B 119 Rebekka og Elieser R 105 Pegna firmat pietas R ............ 225 Retfærdigheden R............... . 232 Retfærdighed og Styrke R. .. 224 Retfærdigheds Udøvelse R. .. 223 Rothe, Tyge, B........................ 180 Russell, Georgine, St. 9, 12, 205

sende R................................ 179

Schiller S t

13, 39—40. 219

Schubart, Baron og Baronesse, B.............................. Schwarzenberg, Mindesmærke 11, 46; Do. Skitse 221; Do. B. 107 Schweizer-Løven . 10, 28, 44—45 Scott, Walter B................. 185 Sejrens Gudinde R. 40, 48, 169, 186 Sejrsgudinde paa en Triumf­ vogn S k itse....................... 224 Sibyller St.-Skitser ................. 219 Smaadrenge, bedende, R 226 Sommariva B 87, 229 Somren (18 n ) R .....................9, 66 Somren (1836) R. . . ............. 1 51 Stampe, Baronesse, B............. 199 Statsmagtens Genier R ......... 33 Stavnsbaandets Løsning R. 223, 232 Steffens, Henr., R ................... 198 Thetis bader Achilles R 48 Thorvaldsen B. 9. 185; Do. Portrætst. . 14, 143 —145, 218 Tiedge B ................................. 122 Tobias helbreder sin blinde Fader R.............................. 121 Toget til Parnas R .................. 228 Torlonia B................................. 230 Tro, Haab og Kærlighed R .. 139 Venus St. 8, 10, 12, 63—65, 77 , 2I6 Venus’ Fødsel R ...................... 65 Venus og Amor G.-Skitse . . . 224 Vernet, Horace, B .............. 43, 51 Videnskabers og Kunsters Be­ skyttelse R 223, 232 Wilhelm af Hessen Philipsthal B........................................... 140 Vilhelmine Marie, Prinsesse, « B. som Barn 199, som voksen 139, 183 Vinteren R................................ 150 Vittoria B.................................. 157 Vogt B....................................... 108 Vulkan St. 13, 18, 83, 93— 94, 183, 223 Æskulap St............. 186, 188, 222 Æskulap og Ilygiea R. .. 79—82 8,43,44

Made with