545384221

DET KO N G E L IG E HOFAPOTEK I KØBENHAVN 1669-1919

FO R SK ELL IG E MEDDELELSER EFTER TRYKTE K ILD ER

SAMLEDE AF A RN O LD H AN SEN CAND. PHARM.

• • » I I I

KOLDING EKSPRESTRYKKERI . A. C. CHRISTIANSEN 1919

Made with FlippingBook flipbook maker