92631 - Pedagogsch medewerker Jeugdzorg

Examen1Begeleidenbij de zelfredzaamheid inpersoonlijke verzorgingenADL Kerntaak/Kerntaken 2Opvoeden enontwikkelen vanhet kind/de jongere

Nr Werkproces

Competenties

2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging

C - Begeleiden F - Ethisch en integer handelen R -Opdebehoeften en verwachtingen vande klant richten T - Instructies enprocedures opvolgen

Typeringvandit examen Als pedagogischmedewerker 4 jeugdzorgbied jede jongere persoonlijke verzorging enondersteun jebij ADL activiteiten. Je stimuleert de jongere tot steedsmeer zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren. Tijdens dezemomenten signaleer jede voortgang, maar ook eventuele afwijkingen indeontwikkeling. Dit bespreek je met je leidinggevende.Waar nodig verstrek je informatie(bronnen) over hygiƫne, gezondheid enpersoonlijke verzorging. Daarnaast herken je symptomen van veel voorkomende ziekten enbied je, wanneer nodig, hulpbij kleine ongelukken. Hierbij is het belangrijk dat je handelt volgens de richtlijnen vandeorganisatie endat jede ouders opvoeders informeert.

Demoeilijkheidsgraad

Context

Sturing

Verantwoordelijkheid

open

zelfstandig

uitvoeren vande zorg- enbegeleidingscyclus

StichtingConsortiumBeroepsonderwijs Z&Wserie 2014 OpleidingPedagogischmedewerker 4 jeugdzorg Examencode 2014-pm-4-jz-e1

Made with