KongligtBilledGalleri-II

4 2 6

D en H o lland ske S k o l e .

Borneslæder foran s ig , andre spadsere frem og tilbage. Paa Siderne og i Baggrunden sees en flad Egn med Bonderhuse, nogne Træer og langt borte Moller og Kirketaarne. Ved de stærke og klare Anstrog, hvormed Luft og lis ere udforte, har Kunstneren vidst at frembringe et harmonisk Heelt af megen Virkning. (W e s t’s Catalog S. 118 )

Made with