מכון חרוב - האם למדנו את הלקח והאם נוכל להציל את הילדים הבאים?

האם למדנו את הלקח והאם נוכל להציל את הילדים הבאים? העברת מידע בין הרשויות והשינויים מאז דוח ועדת וינטר Shutterstock

Made with FlippingBook flipbook maker