נקודת מפגש גיליון 11 יוני 2016

œª ¤˜¥ — ¥˜© ª ¡— œ¬ £“ Ÿœ—ªŸ –¥˜œ¡ ¬ •§¡ –˜ª £ ¢˜œ ¥ —š£ ™—˜ ˜ŸŸ¥ — œ¥• § £ œ–Ÿ œ Ÿ¬  ˜š” ª ¤˜¥ ˜Ÿ¬ – š“ ¢˜œ Ÿœ• —£¬”  œœ¡¥ § «˜“Ÿ “©˜ œ ¢˜œ ¥ —  š £™—˜  œ– Ÿœ”

˜ŸŸ¥— Ÿ œ« ˜¬ ª—  œ“¬ ˜£ ¢˜˜ • ¡” «š”£ — œ•˜¤Ÿ ˜ Ÿ˜ ž –š˜œ ¡ œ£¬ — ¢˜œ Ÿ œ•—˜ —œ ¡–ª “” « ”©£ —˜ œœª— ¥–œ—¬ •£—” ¢˜ œ¥— Ÿ¬˜ ¡˜««”•— ” ˜ §˜ ¬¡ —§¬ «œ©œ” ¥ ˜©ª¡ — œ¬ £“Ÿ š ›¬” ˜ œœ› £˜˜Ÿ «— œ¡«˜• — Ÿž ¢ œ”  ˜“œ—˜ — Ÿ˜¥§ — ¦˜œ¬

9765418 œŸ¬˜«œ  œ §˜©— «— œ«”¥— —›œ¤«” œ£ ˜“— ”˜« š ¢˜ž¡ 0 77-51 5030 4 ¤ª§ 07 7-51 50 300 /Ÿ› Z Z ZKD UXY RUJ LO

Made with FlippingBook Online newsletter