Heutink Peutermal 2017

PEUTER MAL ateriaal dvies Lijst

Inventariseer ontwikkelings- materiaal

> Rekenen - getalbegrip

- meten en wegen - meetkunde

> Taal

- woordenschat - communicatie - discriminatie > Motoriek

- fijne motoriek - grove motoriek

> Puzzels - knoppuzzel - inlegplank - legpuzzel

- laagjespuzzel

Made with FlippingBook Online document