ניו-טק מגזין | פברואר 2019

February 2019

New-Tech Magazine February 2019

22 עלייתם של הלבישים 26 מהפכה

inside

– 4.0 תעשייתית מאיפה מתחילים? 28 חוכמת הרשת: תפישה חדשה של עיר חכמה 30 יישומי מציאות מדומה לצרכים רפואיים

MICROWAVE Smart City Iot Microwave

Made with FlippingBook Learn more on our blog