Arctic Memory_folder

Arctic Memory AS | Arctic Preservation Visitor Centre

Arctic Memory vil etablere et besøks- og opplevelsessenter i Longyearbyen hvor besøkende til Svalbard får en helt unik opplevelse! Besøkssenteret skal gi en interaktiv og virituel reise gjennom Frøhvelvet, Arctic World Archive og Svalbards geologiske og naturhistoriske utvikling.

Ambisjonen er å utvikle et unikt besøks- og opplevelsessenter av internasjonal premium klasse, designet av et norsk arkitektkontor, med fokus på å få frem det særegne med Svalbard og Arktis. Senteret er tenkt plassert i fjellsiden mellom Svalbard Globale Frøhvelv og Arctic World Archive.

Svalbard Globale Frøhvelv forvaltes av den norske stat, Crop Trust, NordGen og Statsbygg.

Arctic World Archive er et samarbeid mellom Piql AS i Drammen og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS i Longyearbyen.

Made with FlippingBook HTML5