Arctic Memory_folder

Følgende bedrifter og institusjoner har vist interesse og bidratt i konseptstudie prosjektet:

Det neste steget i prosjektet vil være å skaffe finansieringen av prosjektets neste fase som vil være et mulighetsstudie som vil manifestere og dokumentere prosjektet i design, arkitektur og innhold. Et slikt omfattende studie vil være grunnlaget for å utvikle et komplett forretnings- og investeringscase for Arctic Preservation Visitor Centre. Arctic Memory har i denne sammenheng startet prosessen med å hente NOK 3,3 millioner for å finansiere arbeidet med mulighetsstudiet. Pr. 10.12.18 er dette beløpet finansiert 50% med støtte fra bl.a. Sparebank 1 Nord-Norge - Samfunnsløftet og Longyearbyen Lokalstyre.

Landbruks- og matdepartementet, Nasjonalmuseet, Hurtigruten, Norsk Polarinstitutt, Naturhistorisk museum, Svalbard museum, Stiftelsen Zero, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Longyearbyen Lokalstyre, Visit Svalbard, Pole Position Logistics, Nærings- foreningen i Longyearbyen, Svalbard Adventure Group og AECO – Association of Arctic Expedition Cruise Operators.

Resultatet av konseptstudiet kan nå presenteres for Nasjonale myndigheter og potensielle investorer.

Bli med og sett et evigvarende globalt positivt fotavtrykk!

Ta kontakt for en prat om et utrolig spennende prosjekt! Katrine Loen Thomsen: 400 08 702 | Rune Bjerkestrand: 900 80 999

ARCT IC MEMORY

Copyright Arctic Memory AS © 2018 | Ver. 02-2018

Made with FlippingBook HTML5