ChristianshavnsBorgerligeBygningskunst

6 Fag. Kridtstenskvadre i Stik over Vinduer. Kridtstensbaand. Smedejærns- ankre. Senere Port. I Slutstenen: N. S. S. R. S. D. 1710. p. 12 f. Strandgade Nr. 32. Matr. Nr. 42. (Tilligemed Nr. 30, Matr. Nr. 43.) DEN VIBESKE GAARD. c. 1636. Forhus: Grundmur. Kælder. 3 Stokværk. Kvistgavl over tre Fag. Nu pudset Facade. Ornamenteret Sandstens Dør. Sandstens Baand. Smedejærnsankre. Sidelænge: Grundmur mod St. Anna- gade med Jærnankre. Bindingsværk mod Gaarden. 2 Stokværk. Knægt­ bygget. p. 12 ff. Strandgade Nr. 34. Matr. Nr. 41 A. TOPPS (BRYDES) GAARD. For - hus: 1733. Grundmur. Kælder og 3 Stokværk. 7 Fag. 1 Fags Kvist. Frem­ springende Midtparti. Hjørnepilastre. I Portens Slutsten et Medusahoved. Pakhus: 1778. 4 Stokværk. 1 Fags 'Kvist. I Slutstenen over Portene i Strandgade og St. Ånnagade: Ao. 1778. p. 55. Strandgade Nr. 36. Matr. Nr. 42. LEGATSTIFTEREN NIELS BROCKS GAARD. 1780. Forhus: Gundmur. Kælder og 3 Stokværk. 8 Fag. Sokkel af Sandsten. Pudset. Gesimsbaand over Stuen. Sidelænge og Baghus: Grundmur. I Slutstenen over Baghusets Port: N. L. B. Ao. 1780. p. 55. Torvegade Nr. 12. Matr. Nr. 130. LINDBERGS GAARD. 1787. Grund­ mur. 3 Stokværk. 4 Fag. over 1ste Sal et Relief i Gibs med: Lindberg 1787. p. 61. Torvegade Nr. 30. Matr. Nr. 122. TOBAKSSPINDER ENGELBREKT LARSENS GAARD. 1769. Grundmur. 2 Stokværk. 5 Fag. Fremsprin­ gende Midtparti paa 3 Fag. Mansardtag. Over Stuens Vinduer i Midter- risalitten Stukornamenter. Heri: E. L. S. M. B. S. WILDERSGADE Nr. 38. Matr. Nr. 92. 1701. Grundmuret. 4 Stok­ værk. 6 Fag. Paa Porten: Anno 1701. Smuk Smedejærnsport. Moderni­ seret.

Made with