אנציקלופדיה יפעת

אנציקלופדיה יפעת 001 שנות תעופה וחלל בישראל 2013-1913

“אנציקלופדיה יפעת” לתולדות התעופה והחלל בישראל . סוקרת את תולדות התעופה והחלל בארץ משנת 3191 ועד היום היה זה בדצמבר 3191 עת נשמעו פעמי התעופה לראשונה בשמי ארץ הקודש. שלושה מטוסים יצאו לדרך מפריז למצרים ורק שניים מהם השלימו את הטיסה. טיסתו של המטוס הראשון ובו הטייס XI הסתיימה בתאונה בתורכיה. המטוס השני, בלריו ז’יל ודרין, טס מפריז וחלף בשמי אירופה המושלגים, טס מעל תורכיה סוריה ונחת בארץ. לז’יל ולמטוסו השברירי - שהיו הראשונים שטסו בשמי ארץ ישראל, נערכה קבלת פנים חגיגית . לחוף תל אביב שם נחת לצלילי המרסלייז ומשמר כבוד . , טס לירושלים ונחת בשמי עמק רפאים IV המטוס השני, ניפורט מאז התרחשו בשמי הארץ אירועי תעופה רבים- מלחמת העולם הראשונה בה נטלו חלק טייסות גרמניות ותורכיות, בריטיות וצרפתיות, תקופת המנדט הבריטי ומלחמת העולם השניה והקמת מדינת ישראל בשנת 8491. מאה שנים חלפו וישראל הצטרפה למדינות התעופה, רכשה והפעילה מטוסים אזרחיים . וצבאיים, ובשנות השמונים אף נסקה לחלל כל אירועי התעופה והחלל שהתרחשו בשמי הארץ, האנשים, המק קומות והמטוסים, מובאים בתמליל ובצילומים מקוריים רבים הסוקרים את אשר התרחש בשמי הארץ ובחלל שמעליה, שנה . אחר שנה ואירוע אחר אירוע ”אנציקלופדיה יפעת” לתולדות התעופה והחלל בישראל , היא פרויקט ראשון מסוגו DVD המוגשת לציבור על גבי . בתולדות ההסטוריוגרפיה של התעופה והחלל בישראל היא כוללת לא רק תיאור של אשר התרחש בישראל אלא גם עומדת על חלקם של יהודים בכיבוש האויר בעולם, בתחומים . הצבאי והאזרחי ומבצעי החלל 2013 מהדורה ראשונה- ינואר

באויר - פרסומי תעופה וחלל

Made with FlippingBook flipbook maker