אנציקלופדיה יפעת

לתולדות התעופה והחלל בישראל אנציקלופדיה יפעת

אויר את רפאל לפתח פצצה מונחת אשר . תשוגר מחוץ לטווח מערכות הטק”א רפאל נענה לאתגר לאחר קבלת חוזה הפיתוח ביולי 2791. אולם הפיתוח התע עכב. הפצצה נוסתה לראשונה רק אחרי מלחמת יום כיפור ופיתוחה לא הושלם . אלא שנים אחר כך הפצצה הוכיחה את יכולת ההשמדה שלה רק במבצע נגד סוללות הטילים .1982 הסוריות במלחמת של”ג בשנת “התלהבות חיל האויר הצטננה מעט. כך דרכו של החיל הזה, תמיד העדיף פרויק קטים קצרי טווח שנועדו לפתור בעיות ” מיידיות, על פני פרויקטים לטווח ארוך . כתב ד”ר זאב בונן, מנכ”ל רפאל חיל האויר החליט לפתח טילים נגד קורנים משוגרים קרקעית רק לאחר מלחמת יום כיפור. במערכות אלה שכונו “כחלילית” והותקנו על גבי תובה של טנק שרמן מיושן, הוסיפו המפתחים . מאיץ מוצק לטיל ה”שרייק” המקורי בעקבות דרישה של חיל האויר פותח ” ברפא”ל הטיל “חמודון” או “פופאיי שנכנס לשרות מספר שנים לאחר המלח . חמה

הפיתוח לעמוד על מערכותיו ולנצל את . יכולת הביות שלו גם נגד קורנים דגם זה של טיל הוק נשא ראש חישה . מיוחד בעל יכולת להתביית על קורנים , הטיל שוגר באופן כללי לעבר המכ”ם וראש החישה שלו קלט את מקור הקרינ נה והתביית עליו במדויק.ניסויים שנעשו במטווחים של חיל האויר הוכיחו את . פעולת המערכת גם במקרה זה טילי ההוק שהתבייתו , על קורנים לא הוכנסו לשרות מבצעי למרות שהיו טובים ומדויקים יותר מטילי ה”שרייק” אותם קיבלה ישראל . מארה”ב לאחר מלחמת ההתשה במהלך המלחמה הפעיל חיל האויר טילי “שרייק” או “אגרוף” אשר הואילה ארה ה”ב למכור לישראל כחלק מן הפיצוי על . הבלגתה אחרי הזזת הטילים בהתשה : טילים אלה סבלו מבעיה קריטית טווחם היה קטן מטווח מערכות המכ”ם . והטילים שאותם הם נועדו להשמיד בשל כך על המטוסים היה להכנס ל”קונוס הטווח הקריטי” כדי לשגר . אותם ” פצצה גולשת “תדמית בעקבות מלחמת ההתשה הנחה חיל

והטילים שוגרו אל מעבר לתעלה. סולל לות הטילים המצריות הגיבו מיד ובזבזו טילים רבים כדי להפיל את “המטוסים בתחפושת”. “ראינו את הטילים המצר ” ריים מתרומיים לעבר כל טיל ששיגרנו סיפר אחד מלוחמי המערכת שהוצבה . ליד מוצב מצמד טילי ה”מרקיז” אשר יכלו לפתור בעיה מבצעית חמורה שעמדה בפני חיל האויר, לא יוצרו בכמויות גדולות. “את ” כל טילים היינו צריכים עבור חיל הים . אמר מהנדס במבת שעסק בפיתוח הטיל על מחדל זה של חיל האויר, שהחליט לפתור את בעיותיו בדרכים שלו, כלומר על ידי מטוסי תקיפה מאוישים, שילם , החיל בכשלונות ובחיי לוחמים רבים .”5 כפי שהיה במבצעי “תגר” ודוגמן טיל מתביית על קורנים מערכת נוספת אשר פותחה על ידי מפעל מבת והיתה יכולה לתת תשובה הולמת לבעיית טילי הקרקע-אויר, היתה מערכ .” כת “אגס חשמלי מפעל מבת היה אחד המפעלים הבודדים בעולם, אשר קיבל אישור של משרד ההג גנה האמריקני והיצרן רייתיאון, לתחזק ולטפל במערכות הטיל. כך יכלו אנשי

טיל נגד קורנים מסוג “מרקיז” על זחל”מ השיגור. בדרך כלל נישאו שני טילים על כל זחל”מ ושוגרו לעבר הסוללות

Made with FlippingBook flipbook maker