FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1867-1868

290

Udenbyes Klædel)o Kyarteer.

Den antagne

Nedsat med Indkomst­ skat for hvert af Aarets 4 Kvartaler. ifølge § 6. itolge § 14.

Indtægt.

indtægt.

Skatte­

Gade og Gade-Nr.

Navn og Stand.

M&Cr.-Nr.

a n givet i 100 R cllr.

Rcllr.

Sk.

2 9 0

Musiklærer . . . . . . . . . . . . . Kammerherreinde . . . . . . . . Lieutenant . . . . . . . . . . . . . Kapitain . . . . . . . . . . . . . . Frøken ................................ Grosserer . . . . . . . . . . . . . . Grosserer . . . . . . . . . . . . . . Skibsfører . . . . . . . . . . . . . Handelsagent . . . . . . . . . . . Y are - og Yexelmægler . . . . Slagtermester . . . . . . . . . . . Detailhandler . . . . . . . . . . . Fyrbøder .................................... Musikus . . . . . . . . . . . . . . . T y p o g ra f ................................... Fyrbøder . . . . . . . . . . . . . . Lieutenant. . . . . . . . . . . . . . Lieutenant . . . . . . . . . . . . . Arbeidsmand . . . . . . . . . . . Skibsfører. . . . . . . . . . . . . . Kammerjunkerinde . . . . . . . Oberstlieutenant........... .. Grosserer . . . . . . . . . . . . . . Kgl. Skuespiller.. . . . . . . . . Lieutenant, Assistent . . . . . Skibsfører ................................... Bagermester . . . . . . . . . . . . Muursvend . . . . . . . . . . . . . Kj øbmand. . . . . . . . . . . . . . Sagførerfuldmægtig . . . . . . Enkefru. . . . . . . . . . . . . . . . Handelsreisende . . . . . . . . . Enkefru. . . . . . . . . . . . . . . . pens. Toldkontrolleur . . . . . Marinelieutenant. . . . . . . . . Oberstinde . . . . . . . . . . . . . Kammerjunker, K an cellist.. Cand. phil., Althingsmand,. Lieutenant. . . . . . . . . . . . . . Reebslagermester . . . . . . . . Snedkermester . . . . . . . . . . Kammerassessor .............. Kondukteur . . . . . . . . . . . . . Kommandeersergeant . . . . . pens. Revisor Kapitain

Rosenvænget 6 Bindseil, J .

16 16

7

Bauditz, S. Boalth, H.

12

12

5 24

7 7

16 16 16 16 18 18

Ahrentzen, J. C. Funck, H. F .

7 84 2 60 15 30

Heger, J . S.

8

6

2 9 4 2 9 7

Parcelvei 43

Christiansen, P . C.

35

35

Nørrebrogade 86 Basse, H. P .

2 0 20

8 72

Hansen, O.

5 4 8 8 4 4 4 4 4

2

8 4 42

Kühnau, A. M. Møller, P . B. Schmidt, G. L.

1 6 6 1 1 1 1

3 0 0

Slagtervænget

2 60 2 60

301

Thorupsgade 8 A Bech, Y .

42 42 42 42 42

Olsen, J.

Schnack, Y . Niss, A. T .

8 B Johansen. H.

1

3 03

12

Kalkbrænderivei 61 Rosendahl, O. W .

12

5 24

Larsen, J . L.

1

6

3 1

30 42

Österbrogade 4 4 Ludvigsen, A.

3 09

4

Nyholm, C. K . Overauditeur, Kriminalretsassessor 2 5 25

10 90 5 2 4 6 54

12 12 15 15 4 0 4 0 15 15 4 1

Müller, H. Bauditz, S.

3 1 0

4 6 Funck, A. Y .

42 48

17

Nagel, G. A. B. Steenberg, J . A. Konicke, A. F . Wedelfeldt, H . F. Schmidt, F . V.

6 54

1

311 ‘

Søgade 5

6

3

30

17 17

7 42 3 90

10

9 2

3 12

Sortedamsgade 7 Struer, C. F .

5

84 42

1

Tonnesen, Y .

4

3 1 3

Doss.l.Sortedamssö 39 0 e st, J. V.

5 0 50

21 8 4

Jensen, L. F. Jensen, M. E . Dahlberg, V . G. Rasch, M. E . Knutzen, J . M. Uldall, F . P . A. Kresemodel, B. L. Haxthausen, F. Brynjulison, G. Schnitter, C. A . H.

15

6 54

15

4

42

1 9

Dossering 32

3 2 5

10

3 90 8 72 6 5 4 5 2 4 3 27 2 60 3 90 3 90 5 2 4 6 54 1 3 0

2 0 2 0 15 15

12

12

9 8

7-ij-

6 9 3 9

10

6

3 29 3 3 6 33 7

Nørrebrogade 102 Thrane, L .

1 0 12

Parcelvei 45

Evers, C. F . Evers, C. L .

12

2

15 15

Nørreports Ravelin Oppenhagen, J. J.

8 4 42

2

5 4

1

Schulian, C. F .

Kjølbenliavn i Kommissionen for Paaligning af Indkomstskat den 21de Mai 1867.

Made with