HjemmetsRaadgiver

Side

Side

Laur bær t r æet . . . . . . 260 Myrten, Nelliken og Nerium 261 P a lm e r n e .......................................262 Passionsblomster . . . . 262 P rim u la e n ....................................... 263 R e s e d a e n ........................................263 R o s e n .............................................264 VIL Udryddelse af skadelige Dyr. S e n g e tæ g e n ..................................265 L u s ...................................................266 L o p p e r .............................................268 Fluer ’ .............................................269 Myg og M y r e r ............................270 M ø l ...................................................271 Mus og R o t t e r ............................272 Træorme . . ............................273 B r e m s e r ....................................... 273 S p u r v e .............................................273 Ravnefugle. . . . . . 274 Ø ren tv iste....................................... 274

Punsch-Ekstrakter . . . 230

VI. Blomsterdyrkning i Hjemmet. 239 Blomsterpotter og Jord . . 240 Potteplanternes Plads . . . 245 Vanding og G ø d n in g . . . 246 Om plantning og Form ering 248 Plantefjender og Sygdomme 252 Løg- og knoldeagtige Planter 254 Alpeviolen og Azalien . . 255 Aralien og Begonien . . . 256 C rysantem um ..................................257 Cinerarie eller Frugturt . . 257 D ra c æ n e n ....................................... 257 F u c h s i e n ....................................... 258 Geranium og Pelargonium . 258 G u m m itræ e t..................................259 H e lio tr o p ....................................... 259 H o rte n s ia ....................................... 259 K a k tu s .............................................260

Made with