4907016043

En kort rundvisning RADHUSBIBLIOTEK M,l Sankt Johannes kirke er den første kirke, der blev bygget uden for Københavns volde. Arbejdet med at få bygget kirken indledtes i 1852, på initiativ af en ung teolog Ludwig Helweg og via en indsamlings-komité under "Foreningen til Opførelse af en ny Kirkebygning på Nørrebro". Da pastor emeritus O.N. Rafn og hustru i august 1853 skænkede hele deres formue til kirkens opførelse, tog det hele fart. Det kan ses på mindepladen til højre for indgangen. I alt blev der indsamlet 116.000 rigsdaler Grunden til kirken, der er en del af den tidligere Blegdamsfælled, blev skænket af Krigsministeriet og Københavns kommunalbestyrelse.

Grundstenen blev nedlagt fredag den 20. juni 1856. Kirken, som har navn efter evangelisten Johannes, blev indviet den 25. august 1861. Kong Frederik VII og biskop Martensen var tilstede ved begge lejligheder Den nye kirke havde 16.000 sognebørn og dækkede hele Nørrebro og Østerbro fra Ladegårdsåen til Hellerup og ud til Brønshøj. Den blev tegnet af arkitekt Theodor Sørensen ( 1825-67) i en stil, der var påvirket dels af sengotikken, og dels af arkitekt M.G. Bindesbøll (1800-56). Allerede i 1885 var sognet vokset til over 60.000 indbyggere. Tårnet var oprindeligt noget lavere end det tårn, vi kender i dag. Spiret brændte i 1933, og ved genopbygningen blev det gjort højere. I 2001 blev vindfløjen, kuglerne, og korset renoveret og forgyldningen fornyet med 23 karat dobbelt- slået tårnguld. I dag har det kobberbelagte tårn en samlet højde på 53 meter Kirkens indvendige længde er 5 1,5 me­ te r bredden ved korsarmene er 26,7 meter. Fra gulvet til det højeste sted 12,2 meter

■»V

K

Kirkens første præst var Jens Christian Rudolph Frimodt (1828-79), som ved særlig dispen­ sation fik sin grav ved kirken. Gravstedet, hvor han ligger med sin kone Sophie Magdalene ( 1832-1908), kan beses ved kirkens østmur (T)

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker