591169602

byggede paa forud bestemte Principer og Regler, virke gjennern en fælles Overbestyrelse, skul der soges tilveiebragt en organisk Forbindelse mellem det offentlige og det private Fattigvæsen og en derpaa grundet stadig Samvirken mellem begge Institutioner (pag. 110—119). Kjtibenhavn, den 28. December 1868.

E ssk ild sen . B rix.

J. H ellm ann .

H enriclisen .

Made with FlippingBook HTML5